Niedźwiedzie zagościły w MIŚS-iach na dobre

Niedźwiedzie zagościły w MIŚS-iach na dobre

Obecna sytuacja w sektorze najmniejszych spółek (sWIG80) wielu inwestorom spędza sen z powiek, a z drugiej strony tym najbardziej doświadczonym wskazuje możliwość atrakcyjnych zakupów. Przyjrzyjmy się zatem kilku aspektom.

WPŁYWY NETTO DO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH  

Rzeczą nie podlegającą dyskusji jest fakt, iż najmniejszymi spółkami nie interesują się inwestorzy zagraniczni, więc w rolę kupujących i sprzedających wcielają się krajowi gracze. Wśród nich występują fundusze inwestycyjne otwarte. Zarządzający funduszami małych i śrenich spółek od lutego borykają się ze znacznymi umorzeniami swoich klientów, którzy w tym okresie wypłacili ponad 400 000 mln złotych. 

 

WPŁATY

WYPŁATY

SALDO NETTO

SIERPIEŃ

63 821 637,55

-87 190 952,62

-23 369 315,08

LIPIEC

89 337 015,09

-139 799 101,13

-50 462 086,04

CZERWIEC

164 460 812,71

-207 112 427,92

-42 651 615,20

MAJ

108 232 410,41

-164 652 418,04

-56 420 007,63

KWIECIEŃ

110 411 629,73

-204 706 855,47

-94 295 225,74

MARZEC

174 100 032,51

-187 343 200,21

-13 243 167,69

LUTY

197 604 518,66

-317 229 942,76

-119 625 424,10

STYCZEŃ

399 101 360,92

-239 818 005,81

159 283 355,11

SUMA

1 307 069 417,58

-1 547 852 903,95

-240 783 486,38

Jednak większym problemem są fundusze kategorii absolutnej stopy zwrotu, szczególnie te zarządzane przez Altus TIF oraz Trigon TFI. Mamy tu dwa wątki - pierwszy jest czysto rynkowy. Fundusze absolutnej stopy zwrotu miały przynosić dodatnie stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Wszystko działało do czasu, kiedy w ubiegłym roku najmniejsze spółki rozczarowywały wynikami i przechodziły fazę korekty. Do tego doszła sytuacja powiązania obu wymienionych wyżej TFI z GetBack-iem. Wskutej tego jesteśmy świadkami masowych wypłat z funduszy absolute return. Aktywa tych funduszy zaczęły topnieć w mgnieniu oka. Według danych na koniec sierpnia zmalały o ponad 2,5 mld złotych. Są to olbrzymie kwoty jak na polskie warunki. 

REKORDY PESYMIZMU

Najpopularniejszy w Polsce, publikowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych indeks nastrojów inwestorów (INI) mierzy procentowy udział inwestorów byków, neutralnych i niedźwiedzi, w kierunku rynku giełdowego w następnych 6 miesiącach. Jest on publikowany co czwartek o 15:00. Odczyt z 13.09.2018 spadł do rekordowo niskiego poziomu w swojej siedmioletniej historii -43,0 pkt (65,1% trend spadkowy i 22,1% trend wzrostowy).

W dniu wczorajszym (13.09.2018) zakończył się trwający 9 sesji okres spadków na sWIG80. W tym okresie indeks stracił na wartości 10,2%. Nie jest to jednak coś nadzwyczajnego. W przeszłości doświadczyliśmy już znacznie gorszych okresów, zarówno pod kątem trwania spadków (14 sesji spadkowych z rzędu w 2007 roku), jak również pod kątem uzyskanego wyniku (-22,09% podczas ośmiu sesji z rzędu w sierpniu 2011 roku). Daleko jeszcze do takiej dynamiki spadków z jaką mieliśmy do czynienia w 2008 i 2011 roku. 

lp.

DATA (OD)

DATA (DO)

ILOŚĆ SESJI

WYNIK

lp.

DATA (OD)

DATA (DO)

ILOŚĆ SESJI

WYNIK

1

2011-08-01

2011-08-10

8

-22,09%

1

2007-10-24

2007-11-13

14

-12,20%

2

2008-01-03

2008-01-16

10

-19,80%

2

2008-06-23

2008-07-08

12

-13,05%

3

2008-10-02

2008-10-10

7

-16,73%

3

1998-08-03

1998-08-17

11

-12,87%

4

2006-06-08

2006-06-13

4

-15,98%

4

2001-01-02

2001-01-16

11

-7,95%

5

1998-08-26

1998-08-28

3

-14,99%

7

2001-01-02

2001-01-16

11

-7,95%

6

1995-12-13

1995-12-21

7

-14,39%

5

2003-02-27

2003-03-13

11

-4,94%

7

2006-05-22

2006-05-25

4

-13,82%

6

2011-05-04

2011-05-18

11

-4,68%

8

1997-07-18

1997-07-28

6

-13,80%

8

2008-01-03

2008-01-16

10

-19,80%

9

1998-06-05

1998-06-16

6

-13,56%

9

2008-04-10

2008-04-23

10

-8,75%

10

1998-09-29

1998-10-06

6

-13,34%

10

2012-05-04

2012-05-17

10

-7,47%

11

1998-05-22

1998-05-28

5

-13,06%

11

2017-10-12

2017-10-25

10

-5,01%

12

2008-06-23

2008-07-08

12

-13,05%

12

2018-08-31

2018-09-12

9

-10,20%

13

1998-08-03

1998-08-17

11

-12,87%

13

2018-06-15

2018-06-27

9

-7,45%

14

2007-10-24

2007-11-13

14

-12,20%

15

2001-03-02

2001-03-14

9

-6,47%

15

2007-11-15

2007-11-21

5

-11,21%

14

2017-09-04

2017-09-14

9

-3,08%

16

2008-10-21

2008-10-27

5

-11,00%

16

2011-08-01

2011-08-10

8

-22,09%

17

1999-01-12

1999-01-15

4

-10,62%

18

2008-09-09

2008-09-18

8

-9,71%

18

2018-08-31

2018-09-12

9

-10,20%

17

2008-06-02

2008-06-11

8

-8,45%

19

1995-01-26

1995-01-31

4

-9,73%

19

2011-11-15

2011-11-24

8

-6,58%

20

2008-09-09

2008-09-18

8

-9,71%

20

2013-04-12

2013-04-24

8

-5,90%

RYNEK BARDZO MOCNO WYPRZEDANY

Warto zwrócić uwagę na RSI - wskaźnik siły względnej, dostarczający informacji o sile ruchu ceny (w tym przypadku na wykresie sWIG80). Zwraca na to uwagę Tomasz Hońdo na portalu Qnews https://qnews.pl/pl/news/ten-sygna%C5%82-ostatnio-by%C5%82-na-jesieni-2008.

Inną ciekawostką jest fakt, iż cena do wartości księgowej (P/BV) dla sWIG80 w ujęciu dziennym jest aktualnie niższa niż 97% odczytów od 2006 roku. 

Są to bardzo atrakcyjne warunki do zakupów w długoterminowym horyzoncie. Z pewnością daje to do myślenia, ale należy mieć na względzie fakt, że dalsze umorzenia na polskim rynku funduszy inwestycyjnych są wielce prawdopodobne. Chyba jeszcze ważniejszym jest fakt rosnącej ilości głosów wieszczących globalny kryzys i tym samym spadki na giełdach za Oceanem. Zgodnie z powiedzeniem "katar na giełdzie w USA, a u nas grypa" trzeba być bardzo ostrożnym.

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY