Fundusze inwestycyjne - podsumowanie lutego 2020

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie lutego 2020

Tematem miesiąca ponownie Koronawirus... Sprawdź jak wyglądała sytuacja na rynkach finansowych w lutym 2020 i jak w związku z nią kształtowały się wyniki funduszy inwestycyjnych?

TEN SAM TEMAT KOLEJNEGO MIESIĄCA - KORONOWIRUS - JAK DŁUGO JESZCZE MOŻE ODZIAŁYWAĆ NA GIEŁDĘ?

Wiele banków inwestycyjnych opracowuje analizy i porównania wpływu wcześniejszych wirusów na globalne rynki finansowe. Warto się z nimi zapoznać, ale trudno wyciągnąć z nich konkretne wnioski. Przecież występowały one w okresach różnych sentymentów rynkowych – dzisiaj trudno nie odnieść wrażenia, że jeśli wpływ koronawirusa będzie krótkoterminowy, należy to odczytać jako doskonałą okazję do realizacji zysków i najzwyklejszą korektę. W każdym bądź razie średni, historyczny czas wpływu wirusów na giełdy to 62 dni sesyjne. Więc kierując się statystykami możemy oczekiwać, że wpływ koronawirusa zakończy się w ostatnim tygodniu marca lub w pierwszej połowie kwietnia, jeśli start liczymy od pierwszego przypadku w Stanach Zjednoczonych - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek.

Na poniższej tabeli przedstawiono wpływ poszczególnych wirusów na indeks S&P 500 (źródło: www.investors.com). 

wirusyanalizabankow.png

POLSKA GIEŁDA NA TLE INNYCH PARKIETÓW

W ostatnim tygodniu lutego główny indeks warszawskiej giełdy stracił 15,30%. Niewielu inwestorów pamięta podobną skalę spadków z osobistych doświadczeń – poprzedni taki tydzień miał miejsce w październiku 2008 roku (kiedy to WIG20 stracił 15,33%). Po kolejny musimy się cofnąć aż do stycznia 1999 roku – WIG20 stracił wówczas 15,04%. Skala przeceny polskiego parkietu w ubiegłym tygodniu była wyjątkowa w skali świata.  Więcej stracił tylko indeks giełdy w Atenach  -19,34%.  Jeśli spojrzymy na cały miesiąc luty sytuacja wygląda analogicznie – WIG20 stracił 14,38% i gorsza była tylko giełda w Atenach -20,92% Warto również zauważyć, iż 12 spółek z WIG20 było notowanych na koniec miesiąca poniżej wartości księgowej. Z rozmów z zarządzającymi funduszami wnioskujemy, iż tak duża skala spadków na WIG20 była spowodowana automatycznymi, koszykowymi transakcjami. Wcześniej, przez kilka miesięcy inwestorzy globalni przeważali rynki wschodzące, w tym Polskę. Jednak szybkie zamykanie pozycji w połączeniu z niską płynnością polskiego rynku przyniosło taki właśnie efekt – to dosłownie był nokaut - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek.  

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW

W wyniku spowodowanej Koronawirusem paniki ostatniego tygodnia ubiegłego miesiąca spadały wszystkie rynki akcyjne. Najwięcej w ciągu lutego 2020 roku stracił warszawski WIG20 (-14,38%). Podobną stratę odnotował rosyjski RTS (-14,33%). Na ponad 10% minusie luty zakończyły również turecki indeks XU100 (-11,03%) i polski mWIG40 (-10,64%). Amerykański S&P 500, który w styczniu bieżącego roku po raz pierwszy w swojej historii przekroczył  poziom 3300 pkt., w ubiegłym miesiącu stracił ponad 8% (-8,41%). Będące źródłem Koronawirusa Chiny straciły w swoim głównym indeksie giełdowym (SHC) w porównaniu do innych rynków tylko ponad 3% (-3,23%). 

Wyniki poszczególnych rynków w styczniu 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

WYNIKI 1M NA 29.02.2020

INDEKS

KRAJ

LUTY 2020 

STYCZEŃ - LUTY 2020

WIG20

POLSKA

-14,38%

-17,73%

mWIG40

POLSKA

-10,64%

-8,34%

sWIG80

POLSKA

-7,84%

-3,45%

BUX

WĘGRY

-6,60%

-12,70%

RTS

ROSJA

-14,33%

-16,09%

XU100

TURCJA

-11,03%

-7,37%

DAX

NIEMCY

-8,41%

-10,25%

S&P500

USA

-8,41%

-8,56%

NASDAQ

USA

-6,38%

-4,52%

BOVESPA

BRAZYLIA

-8,43%

-9,92%

SHC

CHINY

-3,23%

-5,57%

NIKKEI

JAPONIA

-8,89%

-10,63%

SUROWCE

Siódmy miesiąc z rzędu pallad zakończył miesiąc na plusie (wynik 1M na 29.02.2020 +11,97%). Na nieznacznym plusie luty zakończyła również miedź (+0,91%). Paniki z ubiegłego miesiąca nie uniknęły za to złoto i srebro (złoto -1,02%; srebro -9,02%). Podobnie jak w ubiegłym miesiącu stosunkowo wysokie spadki obserwowaliśmy również na kursach ropy crude (-13,19%). Jednym z powodów spadków kursu ropy jest odwoływanie przez linie lotnicze coraz większej liczby lotów w związku z Koronawirusem. Zapoznaj się z dokładnym opisem przyczyn spadków ropy w podsumowaniu stycznia 2020. 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W STYCZNIU 2020 ROKU

W lutym w ślad za akcjami spadały również wyniki funduszy inwestycyjnych. Najwięcej z funduszy otwartych stracił w ubiegłym miesiącu QUERCUS lev (-33,06%). Drugim pod względem największej straty okazał się fundusz NOVO Akcji (-20,26%), a trzeci Opera Universa.pl (-16,36%). Podczas tak dużych spadków na rynkach akcyjnych wysokie zyski osiągnęły oczywiście fundusze zajmujące krótką pozycję (grające na spadek akcji). Najwyższy zysk wśród wszystkich funduszy otwartych wypracowały QUERCUS short (+18,62%), Ipopema Short Equity (+18,04%) i Superfund Goldfuture (+4,28%). 

POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W ślad za indeksami spółek notowanych na warszawskiej giełdzie na minusie miesiąc zakończyły wszystkie otwarte fundusze uniwersalnych akcji polskich. Najmniejszą miesięczną stratę na koniec lutego odnotowały: Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO (-4,10%), AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (-5,88%) i Investor Akcji Spółek Dywidendowych (-8,01%). Najwięcej w tej grupie straciły Novo Akcji (-20,26%), ALIOR Stabilnych Spółek (-16,18%) i Optimum Akcji (-15,24%). 

Stratę w ubiegłym miesiącu ponieśli również uczestnicy wszystkich funduszy otwartych akcji polskich małych i średnich spółek. Najmniej straciły fundusze AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (-3,54%), Skarbiec Małych i Średnich Spółek (-5,96%) oraz NN Średnich i Małych Spółek (-7,30%). Najgorzej poradziły sobie w tej grupie fundusze Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (-13,74%), MetLife Akcji Średnich Spółek (-11,74%) i Aviva Investors Małych Spółek (-11,63%).  

Na spadkach funduszy akcyjnych oczywiście zyskały fundusze obligacyjne, do których w wielu przypadkach inwestorzy transferowali środki nie płacąc podatku od zysków kapitałowych dzięki zamianie w ramach funduszy parasolowych (więcej informacji na temat możliwości skorzystania z korzyści podatkowych znajduje się tutaj). Najwyższy miesięczny wynik wśród otwartych funduszy inwestycyjnych długoterminowych papierów skarbowych wypracowały w lutym NN Obligacji (+2,00%), NN FIO Obligacji 2 (+1,97%) i Aviva Investors Obligacji Dynamicznych (+1,96%). Żaden z funduszy z tej grupy nie odnotował w ubiegłym miesiącu straty - najsłabiej poradziły sobie PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (0,00%), PKO Obligacji Rynku Polskiego (+0,44%) i Santander Obligacji Skarbowych (+0,93%). 

GLOBALNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Jedynym funduszem akcji globalnych rynków rozwiniętych, który w ubiegłym miesiącu nie przyniósł inwestorom straty był znajdujący się w kartach na ubiegły miesiąc wszystkich naszych portfeli modelowych z udziałem funduszy akcyjnych  Skarbiec Spółek Wzrostowych (+0,46%). Drugi pod względem wyniku miesięcznego w tej grupie okazał się Caspar Globalny (-4,74%), a trzeci PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (-5,44%). Największą stratę w grupie funduszy globalnych rynków rozwiniętych odnotowały fundusze PKO Diamentowy (-10,45%), PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (-10,22%) i NN [L] Globalny Spółek Dywidendowych (-10,15%).

W grupie globalnych rynków rozwiniętych wszystkie fundusze inwestycyjne otwarte zakończyły ubiegły miesiąc ze stratą. Najlepiej poradziły sobie fundusze Skarbiec Emerging Markets Opportunities (-6,19%), inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących (-7,18%) i Pekao Akcji Rynków Wschodzących (-7,54%). Największą stratę w tej grupie odnotowały Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (-11,80%), MetLife Akcji Rynków Wschodzących (-9,98%) oraz Investor Akcji Rynków Wschodzących (-9,65%). 

JAKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY WYBRAĆ -  AKCYJNY CZY OBLIGACYJNY?

Efektywną podpowiedzią może się okazać autorska strategia inwestowania w fundusze inwestycyjne opracowana przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego Tomasza Kuprasz. Portfele modelowe Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej bazują na części obligacyjnej (głównie obligacji skarbowych) z możliwym dodatkowym udziałem funduszy akcyjnych (+20%; +40%; +60%). Portfel dzięki zastosowaniu strategii oraz stałej kontroli doradcy może być doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących stabilności swoich inwestycji przy minimum uwagi ze strony inwestora. Więcej informacji znajduje się tutaj. 

Marta Myślinska TKF, 03.03.2020 r.

WRÓĆ DO GÓRY