Aktywa funduszy MIŚS - podsumowanie 2017

Aktywa funduszy MIŚS - podsumowanie 2017

Na koniec 2017 roku wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach Małych i Średnich Spółek wyniosła 2,819 mld złotych.

WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW

Pomimo spadku wartości aktywów funduszy sektora MIŚS praktycznie od kwietnia 2017, fundusze powiększyły swoje aktywa o 133 mln złotych w stosunku do końca 2016 roku. Funduszami o największych aktywach na koniec 2017 roku były NN Średnich i Małych Spółek z aktywami 306,8 mln oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (304,5 mln), które wyprzedziły ubiegłorocznego lidera Noble Funds Małych i Średnich Spółek (obecnie 269,3 mln, na koniec 2016 roku 293,9 mln). Funduszem, który zanotował największy przyrost aktywów netto jest Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek. Fundusz powstał 3 listopada 2017 i w niespełna dwa miesiące jego aktywa urosły do 55,3 mln złotych. 

Aktywa_MIŚS_2017.png

CO MIAŁO WPŁYW NA WARTOŚĆ AKTYWÓW?

Na zmianę wartości aktywów funduszy mają wpływ napływy netto (wpłaty inwestorów do funduszy) oraz wyniki zarządzania. Napływy netto w funduszach małych i średnich spółek w 2017 były ujemne (-106,6 mln), wyniki zarządzania zaś różne w przypadku poszczególnych funduszy. Najlepszy wynik osiągnęli zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich Spółek, którym udało się wypracować zysk +21,4%. Miejsca na podium uzupełnia Investor TOP25 Małych Spółek z wynikiem +16,4% oraz AXA Akcji Małych i Średnich Spółek +16,0%. Na drugim końcu tabeli jest PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ze stratą -1,3%, MetLife Akcji Średnich Spółek z wynikem -2,3% oraz zamykający klasyfikację Aviva Investors Małych Spółek z wynikiem -3,6%. 

Warto przy tym zauważyć, iż mWIG40 w 2017 roku wzrósł o +14,98%, zaś sWIG80 o +2,35% (który w okresie kwiecień - listopad nieustannie spadał, powodując stratę przekraczającą 15%). Wpływ na wynik funduszy poza  decyzjami zarządzających mają też możliwości inwestycyjne (np. dany fundusz mógł w tym okresie mieć pozycję z sektora MIŚS innych rynków - np. Europy Zachodniej). 

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY