Aktywa i wyniki funduszy MIŚS - podsumowanie IQ 2018

Aktywa i wyniki funduszy MIŚS - podsumowanie IQ 2018

Na koniec I kwartału 2018 roku aktywa funduszy MIŚS wyniosły 2,619 mld złotych. To ponad 202 miliony złotych mniej niż na koniec grudnia 2017 roku.

Nastroje inwestorów i zarządzających w pierwszych dniach stycznia były bardzo dobre. Wszyscy liczyli na poprawę wyników spółek po słabym 2017 roku. Po obiecującym grudniu, kiedy to inwestorzy wpłacili o 53,9 mln więcej, niż wypłacili z funduszy MIŚS i bardzo dobrym styczniu (+159,2 mln netto wpływów) wydarzenia z pierwszych dni lutego skutecznie zahamowały wzrosty na giełdach i tym samym napływ gotówki do funduszy akcyjnych. Na rodzimym podwórku mWIG40 tylko w lutym i marcu stracił 9,4%, zaś sWIG80 w analogicznym okresie stracił 5,3%. Pomimo niesprzyjających warunków pięć funduszy powiększyło swoje aktywa. Szczególnie wyróżnił się Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek, którego aktywa wzrosły z 55,3 mln na koniec 2017 roku do 108,6 mln na koniec marca. W zrozumieniu tego faktu pomaga okoliczność, iż fundusz liczy sobie dopiero pięć miesięcy oraz posiada dużą sieć dystrybucji. Na drugim biegunie znalazł się UniAkcje Małych i Średnich Spółek, którego aktywa pomniejszyły się o 59,9 mln. Cztery fundusze posiadają aktywa przekraczające 200 mln złotych. Największym z nich jest NN Średnich i Małych Spółek z aktywami 294,6 mln złotych. 

FUNDUSZE MIŚS O NAJWIĘKSZYCH AKTYWACH (30.03.2018)
 
 NN (PL) ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 
294 640 017,62
PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
254 743 914,32
NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
253 312 784,47
PIONEER MIŚ SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO
203 373 596,39
PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK
176 781 627,15
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
162 517 310,17
SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
154 629 096,72
UNI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
138 434 304,54
ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
137 761 639,86
AXA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
124 457 004,70

 

JAKIE WYNIKI OSIĄGNĘLI ZARZĄDZAJĄCY?

Poza trudną sytuacją na rynku zarządzający zmagali się dodatkowo z wykupami realizowanymi przez klientów, co przyczyniło się do powiększenia spadków. Nie było ani jednego funduszu, któremu udałoby się uniknąć straty. Najmniej w pierwszym kwartale stracił Metlife Subfundusz Akcji Małych Spółek (oparty głównie na sWIG80) osiągając -2,0%. Najsłabszy wynik zanotował Investor Top 25 Małych Spółek, który stracił 8,0%. 

TOP 10 FUNDUSZY MIŚS W IQ 2018 (01.01-30.03)
 
METLIFE AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK
-2,0%
IPOPEMA MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-2,3%
SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-2,4%
ARKA BZ WBK AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-3,2%
OPEN FINANCE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-3,4%
AXA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-4,1%
BGŻ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-4,2%
ROCKBRIDGE AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK
-4,3%
GAMMA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
-4,6%
PEKAO DYNAMICZNYCH SPÓŁEK
-4,8%

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY