Aktywa i wyniki funduszy MIŚS - podsumowanie IQ 2019

Aktywa i wyniki funduszy MIŚS - podsumowanie IQ 2019

Na koniec I kwartału 2019 roku aktywa funduszy MIŚS wyniosły 2,030 mld złotych. To ponad 225 milionów złotych więcej niż na koniec grudnia 2018 roku.

Pierwszy kwartał 2019 roku był niezmiernie udany dla inwestorów. W Polsce szczególnie dla posiadaczy funduszy akcji małych i średnich spółek - sWIG wzrósł o 12,55%, zaś mWIG40 o 6,14%. Od dłuższego czasu zarządzający i analitycy wskazywali ten sektor jako potencjalnie atrakcyjny. 

Sumarycznie w pierwszym kwartale 2019 roku inwestorzy po raz pierwszy od wielu miesięcy dokonali więcej wpłat niż wypłat z funduszy sektora małych i średnich spółek. W marcu wpłaty wyniosły 103 mln złotych, wypłaty zaś 90 mln złotych. Od początku tego roku saldo nabyć i umorzeń jest dodatnie i wynosi 33 mln złotych. Może nie są to wielkie aktywa, ale warto zwrócić uwagę, iż biorąc pod uwagę wszystkie fundusze, inwestorzy w tym okresie więcej wypłacili niż wpłacili. Dokładnie 1,33 mld złotych - 850 mln z funduszy rynku kapitałowego oraz 482 mln z funduszy rynku niepublicznego. 

Dzięki bardzo dobrym wynikom osiągniętych przez zarządzających oraz wspomnianym powyżej wpłatom, aktywa funudszy małych i średnich spółek wzrosły w okresie styczeń - marzec 2019 o 225 mln złotych, łącznie przekraczając 2,03 mld złotych. Funduszem o największych aktywach już od wielu miesięcy pozostaje NN Średnich i Małych Spółek.  

FUNDUSZE MIŚS O NAJWIĘKSZYCH AKTYWACH (31.03.2019)
 
 NN (PL) ŚREDNICH I MAŁYCH SPÓŁEK 
238 817 612,67
PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
180 471 131,58
ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
178 436 983,96
PIONEER MIŚ SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO
160 353 407,79
AXA AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 141 730 257,32
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
128 071 145,49
SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
124 849 143,61
PIONEER DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 115 746 918,43
AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK 109 382 813,46
UNI AKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK   97 160 434,47


JAKIE WYNIKI OSIĄGNĘLI ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI?

Sytuacja w IQ 2019 roku była zgoła odmienna od tej sprzed roku. Wówczas inwestorzy mieli nadzieję na dobre wyniki, a ani jeden fundusz sektora MIŚS nie wypracował dodatniej stopy zwrotu. W tym roku z kolei wszystkie fundusze z tej grupy przyniosły dodatnią stopę zwrotu, a nastroje na przełomie roku były fatalne. Po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie - "kupuj, gdy leje się krew". 

Najlepszy wynik udało się osiagnąć zarządzającym funduszem MetLife Akcji Małych Spółek +14,6%, skupionym głównie na spółkach sWIG80, który to w tym okresie wzrósł o 12,55%. Tuż za nim, z niewiele słabszym wynikiem (+13,0%) uplasował się Skarbiec Małych i Średnich Spółek (fundusz dostępny na naszej bezpłatnej platformie https://funduszetkf.pl). Podium uzupełnia kolejny fundusz MetLife - tym razem Akcji Średnich Spółek. Co ciekawe fundusz benchmarkuje się do mWIG40 (w 90%), więc wynik funduszu +12,3% w stosunku do wyniku mWIG40 +6,14% robie wrażenie.  

TOP 10 FUNDUSZY MIŚS W IQ 2019 (01.01-29.03)
 
METLIFE AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK
+14,6%
SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
+13,0%
METLIFE AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK
+12,3%
BGŻ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
+12,0%
AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK
+11,8%
ROCKBRIDGE AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
+10,9%
UNIAKCJE MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 
+10,9%
PEKAO DYNAMICZNYCH SPÓŁEK
+10,5%
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK
+10,3%
INVESTORS TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK
+9,1%

SIŁA RELATYWNA 

W praktyce od jesieni 2016 roku sWIG80 zachowuje się wyraźnie słabiej niż WIG20 (nie licząc krótkiego okresu z przełomu 2017 i 2018 roku). Przyczyn było kilka - w pewnych momentach WIG20 korzystał z sentymentu do rynków wschodzących, sWIG80 zaś poddany był potężnej fali wyprzedaży związanej z umorzeniami funudszy absolutnej stopy zwrotu (które wykorzystywały ten sektor bardzo mocno) i ostatecznie został bardzo mocno przeceniony, padając ofiarą swojej słabości - niskiej płynności. Do tego wszystkiego trzeba dodać problemy z wynikami spółek, o których wielokrotnie wspominaliśmy - m.in. ze względu na presje płacowe. 

Jednak w lutym i marcu siła relatywna sWIG80/WIG20 dość wyraźnie zmieniła swój kierunek, co może być sygnałem zmiany trendu - przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach, czy będzie to trwałe czy jednak to tylko korekta  w słabości naszych maluchów. 

  strona_wykre_w_tekscie.png  

 

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY