Alfy 2019 dla Naszych Partnerów

Alfy 2019 dla Naszych Partnerów

Bardzo nam miło poinformować, że wśród 3 najlepszych TFI w 2019 roku według Analiz Online znalazły się Investors TFI i Skarbiec TFI, a Alfy i wyróżnienia dla poszczególnych funduszy otrzymało również Generali Investemnts TFI!

Czym jest Alfa Analiz Online?

Od 7 lat Analizy Online wyróżniają fundusze inwestycyjne, które w minionym roku kalendarzowym wykazały się największą efektywnością w swojej grupie. Ze względu na roczny charakter nagrody największe znaczenie mają wyniki wypracowane przez fundusz w minionym roku kalendarzowym, ale nie bez znaczenia pozostają również stopy zwrotu funduszu i ich zmienność w poprzednich latach. 

Od 2016 roku w każdej z 9 kategorii najlepszy fundusz otrzymuje Alfę, a 2 kolejne fundusze otrzymują wyróżnienie. Spośród TFI, których fundusze zostały wyróżnione w co najmniej 4 grupach, zostaje wybrane najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych minionego roku. 

Investors TFI trzeci rok z rzędu z Alfą dla najlepszego TFI  

Gratulujemy naszym partnerom - Investors TFI Alfy Analiz Online dla najlepszego TFI za 2019 rok. Nie możemy nie wspomnieć, że tę nagrodę Investors TFI otrzymało również za 2018 i 2017 rok, a za 2015 i 2014 rok Investors TFI zostało wyróżnione jako jedno z trzech najlepszych TFI. 

Fundusze inwestycyjne Investors TFI okazały się najlepsze i otrzymały Alfę za 2019 rok aż w 3 kategoriach, a w 1 kategorii zostały wyróżnione.

Zarządzający funduszem Investor Akcji Spółek Dywidendowych Grzegorz Czekaj otrzymał Alfę Analiz Online w kategorii funduszy akcji polskich. Investor Top 25 Małych Spółek zarządzany przez Łukasza Hejak otrzymał wyróżnienie Analiz Online w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Wyróżnienie w tej kategorii Investor Małych i Średnich Spółek otrzymał już trzeci rok z rzędu. Z kolei Zarządzający Maciej Chudzik otrzymał aż 2 Alfy 2019 - w kategorii funduszy mieszanych zrównoważonych za zarządzanie funduszem Investor Zrównoważony, a w kategorii funduszy mieszanych stabilnego wzrostu za zarządzanie funduszem Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Za zarządzane przez siebie fundusze Investors TFI Maciej Chudzik dostaje Alfy oraz wyróżnienia Analiz Online już od wielu lat (za zarządzanie funduszem Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Alfy za: 2013, 2014, 2016 i 2017 rok, a za 2015 rok wyróżnienie, za zarządzanie funduszem Investor Zrównoważony Alfy za: 2013, 2014 i 2018 roku, a za 2015 rok wyróżnienie). 

Skarbiec TFI wśród najlepszych TFI 2019 roku według Analiz Online

Kolejnym TFI, które od wielu lat wypracowuje najlepsze wyniki między innymi dla naszych Klientów jest Skarbiec TFI. Za 2019 rok zostało wyróżnione przez Analizy Online jako jedno z 3 najlepszych TFI minionego roku.

Zarządzany przez Michała Stalmacha Skarbiec Małych i Średnich Spółek drugi rok z rzędu otrzymał Alfę Analiz Online dla najlepszego funduszu w kategorii funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. 

W naszych relacjach z debat rynkowych organizowanych przez PAP Biznes co kwartał przedstawiamy Państwu opinię na temat aktualnej sytuacji i oczekiwań co do przyszłości między innymi Grzegorza Zatryba. Zarządzany przez Grzegorza Zatryba oraz Mateusza Rodę fundusz Skarbiec Konserwatywny otrzymał wyróżnienie Analiz Online za 2019 rok w kategorii funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych. Warto wspomnieć, że w tej samej kategorii Grzegorz Zatryb otrzymał Alfę za 2017 rok oraz wyróżnienie za 2016 i 2015 rok za zarządzanie funduszem Skarbiec Obligacja.

Generali Investments TFI z 3 wyróżnieniami Analiz Online za 2019 rok

Wyróżnione jako jedno z 3 najlepszych TFI za 2018 i 2017 rok oraz najlepsze TFI według Analiz Online w 2013 i 2014 roku Generali Investments TFI za ubiegły rok otrzymało 3 wyróżnienia.

Robert Burdach i Adam Szymko otrzymali wyróżnienie Analiz Online za 2019 rok w kategorii funduszy mieszanych  zrównoważonych za zarządzanie funduszem Generali Korona Zrównoważony. Robert Burduch wraz z Krzysztofem Izdebskim otrzymał wyróżnienie za 2019 rok również w kategorii funduszy mieszanych stabilnego wzrostu za zarządzanie funduszem Generali Stabilny Wzrost. Generali Korona Zrównoważony został wyróżniony przez Analizy Online również za 2018, 2017 i 2014 rok, z kolei Generali Stabilnego Wzrostu otrzymał wyróżnienie również za 2017 rok. 

W kategorii funduszy polskich papierów dłużnych za 2019 rok wyróżniony przez Analizy Online został zarządzany przez Marka Warmuza fundusz SGB Bankowy.  

Nagrodzone fundusze w ofercie TKF

Jak wielokrotnie podkreślamy oferujemy blisko 100 wyselekcjonowanych przez nas funduszy inwestycyjnych. Niezmiernie nam miło, że nasze wybory potwierdzają nagrody tak kluczowego dla rynku funduszy inwestycyjnych portalu jak Analizy Online. Spośród 27 wyróżnionych przez Analizy Online za 2019 rok funduszy 9 znajduje się w naszej ofercie, a naszymi partnerami są aż 2 z 3 wyróżnionych za 2019 rok TFI. 

Osobom dopiero "wkraczającym" w rynek funduszy inwestycyjnych polecamy nasze artykuły, które mamy nadzieję pomogą Państwu zrozumieć sposób działania i ryzyko związane z inwestowaniem w fundusze.

Jeśli już znają Państwo fundusze inwestycyjne, zachęcamy do zapoznania się z naszymi portfelami modelowymi, których wyniki są jednymi z najlepszych w Polsce.

Osobom, które już wiedzą w które fundusze chcą zainwestować, polecamy naszą platformę www.funduszetkf.pl, na której mogą Państwo swobodnie dokonywać transakcji nabycia, zamiany czy sprzedaży jednostek funduszy bez obaw o koszty manipulacyjne, ponieważ ich nie pobieramy. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu

Marta Myślinska TKF, 20.03.2020

WRÓĆ DO GÓRY