Fundusze inwestycyjne - podsumowanie lutego 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie lutego 2019

Kontynuacja pozytywnego początku roku 2019. Czym jest spowodowana? Jakie są dla niej największe zagrożenia? Czy zapoczątkuje długotrwały trend wzrostowy na rynkach?

OCENA ZACHOWANIA AKTYWÓW RYZYKOWNYCH

Na poprawę wyników aktywów ryzykownych w ubiegłych dwóch miesiącach wpłynął m.in. optymizm wywołany pozytywnym nastawieniem do zakończenia wojny handlowej między Chinami i USA oraz wypowiedź szefa FED-u. Jerome Powell po paśmie cokwartalnych podwyżek stóp procentowych zapowiedział "cierpliwość", którą rynek odebrał jako zapowiedź wstrzymania podwyżek stóp procentowych. (Analitycy Bloomberga określili prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych w tym roku na bliskie zeru.) Podwyżek nie odzwierciedlają niestety dane makroekonomiczne, których brak poprawy może przynieść korektę na aktywach ryzykownych. 

Wyciągając wnioski m. in. z grudniowej wyprzedaży należy pamiętać o zmienności na rynkach i cierpliwie czekając na rozwój wydarzeń obserwować dane makroekonomiczne oraz negocjacje handlowe na linii USA-Chiny. Warto też pamiętać o możliwym konflikcie handlowym, tym razem na linii USA – UE, gdzie głównym tematem sporu mogą być cła na samochody europejskie.

Wyniki poszczególnych rynków w ubiegłym miesiącu przedstawia poniższa tabela.

WYNIKI 1M NA 28.02.2019

INDEKS KRAJ  LUTY 2019 STYCZEŃ - LUTY 2019
WIG20 POLSKA -2,01% +2,44%
mWIG40 POLSKA +1,42% +5,76%
sWIG80 POLSKA +4,97% +10,03%
BUX WĘGRY -1,28% +3,05%
RTS ROSJA -2,12% +11,46%
XU100 TURCJA +0,44% +14,53%
DAX NIEMCY +3,07% +9,06%
S&P500 USA +2,97% +11,08%
NASDAQ USA +3,44% +13,52%
BOVESPA BRAZYLIA -1,86% +8,76%
SHC CHINY +13,79% +17,93%
NIKKEI JAPONIA +2,94% +6,85%


 INDEKSY MSCI

Wartości indeksów MSCI poprawiły się w stosunku do ubiegłego miesiąca zarówno w przypadku USA, rynków wschodzących jak i Europy. MSCI USA z ponad 4% straty na koniec stycznia 2019 roku zakończył ostatni miesiąc na prawie 3% plusie. MSCI Europe i MSCI Emerging Markets nadal są na minusie, jednak ich strata maleje. 

msci_12m_29_02_2019.jpg

AKCJE NA KRAJOWYM PODWÓRKU

Na polskim rynku akcji obserwujemy napływ kapitału z zagranicy. Widzimy również większe zainteresowanie (w porównaniu do ostatnich miesięcy) rodzimych inwestorów mniejszymi spółkami, które pozytywnie zakończyły miesiąc (mWIG40 +1,42%; sWIG80 +4,97%).

Dalszej poprawy sytuacji na rodzimym parkiecie analitycy dopatrują się w związku z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wejdą w życie w drugiej połowie 2019 roku. Na efekty będzie trzeba jednak prawdopodobnie poczekać jeszcze dłużej. 

Po pojawieniu się informacji o kontynuowaniu prac nad prezydenckim projektem pomocy kredytobiorcom walutowym można było zaobserwować spadki wartości rynkowej polskich banków. Indeks WIG-Banki zakończył luty z wynikiem miesięcznym -0,85%. Spadki dotknęły szczególnie banki, które były najbardziej zaangażowane w kredyty walutowe. Po zmianach banki te będą musiały m. in. odprowadzać składki do specjalnego funduszu.

INSTRUMENTY DŁUŻNE

Stabilny w ostatnim czasie złoty jest jedną z najsilniejszych walut w regionie. W Polsce w styczniu Ministerstwo Finansów zrealizowało 2 przetargi, dzięki którym sfinansowano 43% deficytu na 2019 rok. Patrząc na wykonanie budżetu w ubiegłym roku i prognozy wykonania w obecnym, który dodatkowo jest rokiem wyborczym, najprawdopodobniej MF będzie zaspokajało popyt inwestorów na obligacje. 

SUROWCE

Na rynki surowcowe niewątpliwie wpływ mają osłabienie się gospodarki chińskiej, zaognienie się sytuacji politycznej w Wenezueli i niepewność co do rozwoju relacji z Iranem. Wzrosty obserwujemy zarówno na cenach złota, metali szlachetnych jak i ropy naftowej. Złoto od początku stycznia do 28 lutego 2019 roku wzrosło o 2,72%, ropa crude o 26,01%, miedź o 12,5%, a pallad o 25,42%. Srebro minimalnie spadło w tym okresie o 0,01%.

JAKIE WYNIKI OSIĄGNĘLI ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI?

W lutym najwięcej zarobił fundusz inwestycyjny Skarbiec Spółek Wzrostowych (+9,88%), zarządzany od 2015 roku przez dobrze nam znanego Bartosza Szymańskiego. Do zespołu zarządzających tym funduszem na przełomie 2018 i 2019 roku dołączyli również Tomasz Piotrowski, Michał Cichosz i Paulina Brandstatter. Drugi najwyższy wynik wśród wszystkich funduszy inwestycyjnych osiągnął Allianz Artificial Intelligence (+9,84%). Kolejne miejsca na podium zajęły fundusze inwestycyjne Skarbiec Top Brands (+9,01%) oraz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (+8,13%).  Negatywnie zaskoczyły inwestorów fundusze powiązane z indeksem WIG20, który zakończył luty na minusie (-2,01%). Trzy najsłabsze wyniki przyniosly inwestorom fundusze Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany (dawniej Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) (-4,71%), QUERCUS lev (-3,48%) oraz ING BSK Indeks WIG20 (-2,85%).

Wśród funduszy uniwersalnych akcji polskich najwyższe wyniki w drugim miesiącu 2019 roku osiągnęły fundusze QUERCUS Agresywny (+3,37%), Alior Agresywny (+2,52%) i Franklin Zdywersyfikowany Akcji (+2,23%), W tej grupie otwartych funduszy inwestycyjnych najszłabsze w ubiegłym miesiącu okazały się ING BSK Indeks WIG20 (-2,85%), Esaliens Akcji (-2,31%) i Rockbridge Superior Akcji (-1,99%).

W lutym, tak samo jak w styczniu 2019 roku żaden fundusz akcji polskich małych i średnich spółek nie przyniósł inwetorom straty. (Przeczytaj jak wyglądała sytuacja w funduszach małych i średnich spółęk w ubiegłych miesiącach). Najwyższe miesięczne wyniki w tej grupie osiągnęły MetLife Akcji Małych Spółek (+6,86%), MetLife Akcji Średnich Spółek (+4,90%) oraz Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (+4,73%). Najmniej dały inwestorom zarobić fundusze PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (+0,41%), GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (+0,60%), Ipopema m-indeks FIO kategoria A (+1,12%).

Wśród polskich funduszy dłużnych uniwersalnych najwyższą miesięczną stopę zwrotu na koniec lutego 2019 roku przyniosły Alior Papierów Dłużnych (+1,27%), Milenium Obligacji Klasyczny (+0,24%), Alior Oszczędnościowy (+0,23%). Najniższe miesięczne wyniki odnotowały Rockbridge Superior Dłużny (-0,52%), DB Fund Instrumentów Dłużnych (-0,43%), SEJF FIO Strategii Dłużnych (-0,33%).

Przed zainwestowaniem w  uważane za najbezpieczniejsze fundusze pieniężne zachęcamy do zapoznania się  z naszym artykułem "Czym nie są fundusze pieniężne?"

SZUKASZ FUNDUSZU DLA SIEBIE?

Wiesz, że każdy może inwestować (przecież wystarczy już nawet 100 zł), ale nie wiesz jak zacząć? Zachęcamy do skorzystania z naszej bezpłatnej platformy otwartych funduszy inwestycyjnych - https://funduszetkf.pl/. Korzystające z niej osoby mogą skontaktować się z nami telefonicznie czy mailowo i skonsultować swoje wybory jeszcze przed dokonaniem inwestycji i oczywiście przez cały czas jej trwania - zakładka kontakt. 

Do usłyszenia :)

Zespół TKF

WRÓĆ DO GÓRY