Fundusze inwestycyjne - podsumowanie stycznia 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie stycznia 2019

Po burzy zawsze wychodzi słońce? Po burzliwym grudniu styczeń przyniósł inwestorom duże wzrosty na większości indeksów światowych.

STYCZNIOWE PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE DLA POLSKI

W styczniu 2019 roku indeks PMI (aktywności finansowej menadżerów) dla sektora przemysłowego w Polsce wyniósł 48,2 pkt. Mimo nieznacznej poprawy w porównianiu z grudniem 2018 roku (47,6 pkt.) jest to drugi najniższy wynik od pięciu i pół roku. W styczniu tego roku zamówienia eksportowe spadały szósty miesiąc z rzędu. Wartym uwagi jest również wzrost zatrudnieniana w polskich firmach z sektora wytwórczego, który przerwał trzymiesięczny okres spadków. Mimo, że wskaźnik PMI kontrastuje z niektórymi innymi wskaźnikami polskiej gospodarki, to między innymi ze względu na ogólną sytuację gospodarczą, szczególnie w Europie, ale również na całym świecie, nie należy go lekceważyć. Jednym z tych "dobrych" wskaźników gospodarki jest wzrost PKB Polski w 2018 roku o 5,1% (najlepszy wynik od 2007 roku). Oceniając ten wskaźnik należy jednak zwrócił uwagę m.in. na spadek konsumpcji oraz rozczarowujący udział inwestycji prywatnych. 

Wzrosty na GPW były w tym miesiącu mniej spektakularne niż na innych rynkach. Trzeba jednak zauważyć, że to warszawski WIG20 wyróżnił się w grudniu 2018 roku minimalnie ujemnym wynikiem, podczas dużych spadków na innych giełdach. Na koniec stycznia 2019 roku WIG20 osiągnął +4,55%, mWIG40 +4,28%, a sWIG80 +4,83% (najlepszy miesiąc od stycznia 2017 roku). 

PO BURZY ZAWSZE WYCHODZI SŁOŃCE - WALL STREET

W styczniu giełda amerykańska odreagowała po grudniowych spadkach. S&P 500 zakończył miesiąc z wynikiem +7,87%, a indeks spółek technologicznych Nasdaq Composite osiągnął +9,74%. Złożony z akcji 30 spółek notowanych na Wall Street po najgorszym grudniu od 1931 roku za styczeń 2019 roku Dow Jones odnotował najlepszy wynik od października 2015 roku osiągając +7,17%.

GÓRUJĄCE RYNKI WSCHODZĄCE

Najwyższe wyniki w styczniu 2019 roku osiągnęły indeksy rynków wschodzących. Turecki XU100 zyskał ponad 14%, rosyjski RTS 13,91%, a argentyński Merval 19,92%. Nie można jednak zapomieć o spadkach na tych rynkach w minionym, 2018 roku. Biorąc pod uwagę datę 31.01.2019 roku w przeciągu roku indeks XU100 stracił 12,92%, a RTS 5,29%. 

Kontrastowe wyniki rynków wschodzących obrazują brazylijski indeks BOVESPA, który w ciągu roku zyskał 14,70% oraz chiński SHC, który przez rok stracił 25,75%. Ten przykład pokazuje jak ważna jest dokładna selekcja oraz stała kontrola inwestycji i oczywiście wielokrotnie przez nas podkreślana dyswersyfikacja (inwestowanie w różne aktywa, w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych mamy na myśli różne klasy aktywów, jak również szerszą dywersyfikację - np. geograficzną lub dywersyfikację zarządzającego). 

STREFA ZIELENI - WYNIKI STREFY EURO

Europejski Stoxx600 reprezentujący firmy o dużej, średniej i małej kapitalizacji w 17 krajach regionu europejskiego (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania) osiągnął +6,7% co było najlepszym wynikiem od jesieni 2015 roku. Niemcy, którzy są naszym głównym partnerem w wymianie handlowej odnotowały wzrost indexu DAX o 5,82%.

INDEKSY MSCI

Pomimo bardzo dobrego stycznia, kluczowe indeksy MSCI znajdują się wciąż na sporych minusach w skali 12 miesięcy. MSCI Emerging Markets -16,31%, po fatalnym 2017 roku - czy rynki wschodzące będą liderem wzrostów w 2019 roku, jak twierdzi większość analityków? 

 MSCI_12M_(31.01.2019).jpg 

 

WYNIKI 1M NA 31.01.2019

INDEKS KRAJ STYCZEŃ 2019
WIG20 POLSKA +4,55%
mWIG40 POLSKA +4,28%
sWIG80 POLSKA +4,83%
BUX WĘGRY +4,39%
RTS ROSJA +13,91%
XU100 TURCJA +14,03%
DAX NIEMCY +5,82%
S&P500 USA +7,87%
NASDAQ USA +9,74%
BOVESPA BRAZYLIA +10,82%
SHC CHINY +3,64%
NIKKEI JAPONIA +3,79%

SUROWCE

Czwarty kwartał minionego roku przysporzył wiele, niekoniecznie pozytywnych emocji inwestorom. Ropa w tym okresie notowała spadek ceny blisko 40%, w styczniu wzrosła o prawie 19%. W centrum uwagi jest również złoto, które systematycznie rośnie po sierpniowym dołku - na koniec stycznia cena tego kruszcza przebiła 1300 USD. 

WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 

W styczniu 2019 roku 18 otwartych funduszy inwestycyjnych pozwoliło inwestorom zarobić kilkanaście procent w skali jednego miesiąca. Ponad 15% wynikiem wyróżniły się Esaliens Okazji Rynkowych (+20,63%), Santander Akcji Tureckich (+15,93%), Investor Turcja (+15,47%) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych (+15,34%). Na ponad 5% minusie miesiąc zakończyły Ipopema Short Equity (-5,37%), QUERCUS Short (-5,05%), ALTUS Short (-5,04%).

Wszystkie fundusze uniwersalnych akcji polskich zakończyły pierwszy miesiąc 2019 roku na plusie. Najlepsze pod względem wyniku miesięcznego okazały się Investor Akcji (+7,56%), Skarbiec Akcja (+6,62%), MetLife Akcji Polskich (+6,58%). Najsłabsze miesięczne wyniki w tej grupie funduszy inwestycyjnych osiągnęły ALTUS Akcji (+0,72%), Rockbridge Superior Akcji (+2,81%), UniAkcje Wzrostu (+3,02%).

W styczniu tego roku straty nie przyniósł inwetorom również żaden fundusz akcji polskich małych i średnich spółek. W tej grupie otwartych funduszy inwestycyjnych najwyższe miesięczne wyniki osiągnęły MetLife Akcji Małych Spółek (+8,43%), MetLife Akcji Średnich Spółek (+8,13%), Pekao Dynamicznych Spółek (+6,91%) oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+6,61%). Najniższe wyniki osiągnęły fundusze AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (+2,57%), PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (+3,14%) i Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (+3,33%).

Wśród polskich funduszy dłużnych uniwersalnych najwyższą miesięczną stopę zwrotu na koniec stycznia 2019 roku przyniosły Alior Papierów Dłużnych (+1,61%), AGRO Obligacji (+0,87%), Skarbiec Konserwatywny Plus (+0,56%). Najniższe miesięczne wyniki wśród tej grupy otwartych funduszy inwestycyjnych zanotowały DB Fund Instrumentów Dłużnych (-0,34%), MetLife Oszczędnościowy (-0,29%), ALTUS Konserwatywny (-0,29%). 

ODWIECZNE PYTANIE - CZY JUŻ KONIEC SPADKÓW?

Zdecydowanie nie można tak stwierdzić. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a inwestując na na giełdzie (również przez fundusze inwestycyjne) należy pamiętać m. in. o dlugoterminowości inwestycji, dywersyfikacji portfela inwestycyjnego (inwestowaniu w różne aktywa), zachowaniu odpowiedniej płynności portfela oraz stałym monitorowaniu naszej inwestycji przez specjalistów, którzy poinformują nas o wydarzeniach rynkowych, które mogą mieć wpływ na  dokonanie zmian w portfelu inwestycyjnym (Doradcy Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej na codzień monitorują portfele swoich Klientów, z którymi są w stałym kontakcie.). 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zachęcamy do zapoznania sie z naszymi radami: przeczytaj tutaj

Zespół TKF

WRÓĆ DO GÓRY