Fundusze inwestycyjne - podsumowanie grudnia 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie grudnia 2019

Co się dzieje z inflacją? Jakie decyzje zapadły w kwestii środków zgromadzonych w OFE? Jak zakończyła się pierwsza tura PPK? Dlaczego polska giełda odbiega odbiega od światowych parkietów? Czy mieliśmy Rajd Świętego Mikołaja na akcjach?

INFLACJA JESZCZE WYŻSZA NIŻ OCZEKIWANO

Mediana oczekiwań przed danymi na koniec grudnia w temacie inflacji wynosiła 2,9% r/r tymczasem jak podaje GUS inflacja wyniosła 3,4% r/r. Jednym z głównych czynników mających wpływ na ten wzrost były ceny żywności – w grudniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 7% r/r (w samym grudniu zaś o 1,2% m/m). To jednak jeszcze nie koniec. Zapewne można spodziewać się dalszych wzrostów cen żywności. Przed nami w kolejnych miesiącach również skokowe m.in. podwyżki cen prądu czy opat za wywóz śmieci, ścieków. Nie bez wpływu na inflacje będą też wzrosty akcyzy na alkohol i tytoń. Wszystko to wskazuje, że realnym staje się poziom inflacji w okolicach nawet 4,5% w pierwszym kwartale 2020 roku! Tym bardziej należy zwrócić uwagę na fakt iż obecna, realna stopa procentowa jest na minusie – co więcej na rekordowym minusie, a w związku z tym że cześć analityków wskazuje na możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych przez RPP sytuacja może nawet się pogorszyć. Przy obecnej referencyjnej stopie procentowej na poziomie 1,5% (na podobnym poziomie wg. NBP kształtuje się oprocentowanie rocznych depozytów) realna stopa procentowa wynosi - 2%. Warto wziąć to pod uwagę podejmując decyzje inwestycyjne - komentuje licencjonowany doradca inwestycyjny, Tomasz Kuprasz. 

Pojęcie inflacji i jej realny wpływ na nasze oszczędności Tomasz Kuprasz wyjaśnił w podsumowaniu listopada. 

LIKWIDACJA OFE - WSZYSTKO JASNE

Rząd zdecydował, iż 1 czerwca 2020 roku wejdzie w życie ustawa o zmianach niektórych ustaw związanych z przeniesieniem środków z likwidowanych OFE na indywidualne konta emerytalne (lub alternatywnie do ZUS). Uczestnicy OFE będą mieli czas na od 1 czerwca do 1 sierpnia, aby zdecydować o przekazaniu środków z OFE do ZUS (opcja przeniesienia do IKE będzie automatyczna). Do OFE należy niemal 16 milionów Polaków, a łączne aktywa przekraczają 162 miliardy złotych. Średnie saldo rachunku to ponad 10 000 złotych, jednak wiele osób posiada znacznie większe środki na swoich rachunkach, więc podjęcie świadomej decyzji o przeniesieniu środków do nowotworzonych IKE lub ZUS powinna być indywidualnie przemyślana i świadoma. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które rozwiązanie jest lepsze – jednak jest kilka ważnych czynników, których analiza wskaże właściwy wybór dla danej osoby - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek. 

PPK - PODSUMOWANIE I TURY

16 grudnia Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podsumował I turę wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Pomimo zintensyfikowanych działań informacyjnych i edukacyjnych wyniki mocno rozczarowały. W dużych firmach - zatrudniających powyżej 250 pracowników, w PPK pozostało jedynie 39% pracowników.  Przypomnę, iż w momencie przedstawienia pierwszych planów PPK spodziewano się partycypacji na poziomie 75%. Niestety te wyniki dobitnie pokazują, iż zaufanie do rządowych działań dotyczących reformy systemu emerytalnego jest bardzo niskie. Z odbytych przeze mnie rozmów z osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie PPK w ich firmach wynika, iż demontaż OFE skutecznie zniechęcił społeczeństwo do programów wspieranych przez rząd - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek.

SŁABOŚĆ POLSKIEJ GIEŁDY

Zarówno w grudniu jak i całym 2019 roku warszawska giełda znacząco odbiegała od wzrostów na światowych parkietach. Indeks WIG zakończył grudzień (+0,58%) i cały 2019 rok (+0,25%) na niewielkim plusie. Reprezentujący największe spółki indeks WIG20 w przeciwieństwie do największych spółek notowanych na innych giełdach odnotował straty (-0,41% w grudniu i -5,56% w 2019 roku). Wynikało to między innymi ze spadków spółek z sektora energetycznego (WIG-Energia zakończył grudzień z wynikiem - 6,75%). Na słabość WIG20 wpłynął też sektor bankowy, który zakończył grudzień na niewielkim minusie (-0,02%). Na roczny wynik tego indeksu niewątpliwie miały wpływ oba te sektory (w 2019 roku WIG-Energia -18,63%, a WIG-Banki -9,19%). Jedną z przyczyn słabości polskiej giełdy w ujęciu rocznym były też zmiany w indeksie MSCI Emerging Markets, w wyniku których udział polskich spółek w tym indeksie zmalał. Pozytywnie zarówno miesiąc jak i rok zakończyły za to najmniejsze polskie spółki (sWIG80 +2,39% w grudniu i +13,94% w całym 2019 roku). Na dobre wyniki tych spółek wpłynęły między innymi lepsze od oczekiwanych wyniki za III kwartał i środki z PPK. 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW - CZY MIELIŚMY RAJD ŚWIETEGO MIKOŁAJA?

Niewątpliwie Rajd Świętego Mikołaja był najbardziej widoczny na giełdzie w Buenos Aires - argentyński Merval zarobił w grudniu ponad 20% (+20,79% w grudniu, a 37,56% w całym 2019 roku). Ponad pięcioprocentowe wyniki odnotowały w grudniu również główne indeksy giełd w: Moskwie (RTS +7,68%), Ankarze (XU100 +7,04%), Brazylii (+6,85%), Pekinie (+6,20%) i Budapeszcie (+5,44%). Wyniki na pozostałych rynkach były zbliżone do wyników z poprzednich miesięcy. Jeśli za wyznacznik mielibyśmy przyjąć parkiet nowojorski, to w 5 miesiącach minionego roku NASDAQ Composite i S&P 500 osiągnęły miesięczny wynik wyższy niż w grudniu (2 razy osiągnęły wynik ujemny, a w pozostałych miesiącach wyniki zbliżone do grudniowych). Nie można więc jednoznacznie stwierdzić czy grudniowe wzrosty na większości rynków były tak zwanym "efektem grudnia" czy po prostu kontynuacją trwającej hossy. Pewne jest za to, że Rajdu Świętego Mikołaja nie było w tym roku na największych polskich spółkach (WIG20 zakończył grudzień z miesięcznym wynikiem -0,41%). W ujęciu rocznym najwięcej zyskał rosyjski indeks RTS (+45,28%), a najwięcej stracił polski WIG20 (-5,56%).

Wyniki poszczególnych rynków w grudniu i całym 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

WYNIKI 1M NA 31.12.2019

INDEKS

KRAJ

GRUDZIEŃ 2019

ROK 2019

WIG20

POLSKA

-0,41%

-5,56%

mWIG40

POLSKA

+3,22%

-0,03%

sWIG80

POLSKA

+2,39%

+13,94%

BUX

WĘGRY

+5,44%

+17,74%

RTS

ROSJA

+7,68%

+45,28%

XU100

TURCJA

+7,04%

+25,37%

DAX

NIEMCY

+0,10%

+25,48%

S&P500

USA

+2,86%

+28,88%

NASDAQ

USA

+3,54%

+35,23%

BOVESPA

BRAZYLIA

+6,85%

+31,58%

SHC

CHINY

+6,20%

+22,30%

NIKKEI

JAPONIA

+1,56%

+18,20%

SUROWCE

Zarówno pod względem wyników miesięcznych jak i rocznych na koniec grudnia inwestorzy posiadający w swoich portfelach inwestycyjnych złoto i srebro mieli powody do zadowolenia. Złoto zakończyło grudzień z wynikiem +3,42%, a rok +18,87%. Srebro lepiej poradziło sobie w ubiegłym miesiącu (w grudniu zarobiło +4,76%), ale w klasyfikacji rocznej wypadło nieco słabiej (w 2019 roku +15,32%). W ubiegłym roku nadzwyczajnie opłaciło się inwestorom trzymanie w swoich portfelach inwestycyjnych palladu, który w grudniu zarobił 5,48%, a w przeciągu całego 2019 roku zyskał prawie 60% (+59,48%). Na plusie ubiegły miesiąc (+5,09%) i rok (+6,31%) zakończyła również miedź. Dużo działo się w ubiegłym roku na rynku ropy crude, która zakończyła miesiąc z wynikiem +10,68%, a rok +34,46%. Na wzrost cen ropy naftowej w grudniu wpłynęły między innymi informacje o "pierwszej fazie" porozumienia handlowego między USA i Chinami. Zawieszenie wojny handlowej może wesprzeć globalną gospodarkę w wyniku czego może wzrosnąć popyt na większość surowców, w tym ropę naftową. Na wzrost ceny ropy mogło mieć  wpływ również porozumienie krajów OPEC+, w wyniku którego nastąpi obniżenie produkcji tego surowca o 1,7 mln baryłek dziennie do końca marca 2020 roku. Zmniejszenie wydobycia ropy o 400 tysięcy baryłek dziennie zapowiedziała również Arabia Saudyjska. 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W ostatnim miesiącu 2019  roku najlepsze pod względem wyniku miesięcznego okazały się fundusze: PKO Akcji Rynku Złota (+10,57%), Esaliens Globalnych Zasobów (+9,12%) i MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (+8,89%). Z kolei najniższe wyniki w ubiegłym miesiącu wypracowały fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (-4,60%), Novo Globalnego Dochodu (-4,39%) i Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (-2,78%).  

POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W grupie funduszy polskich długoterminowych papierów skarbowych najwyższe zyski wypracowały dla inwestorów fundusze: Energia Konserwatywny (+0,62%), Alior Papierów Dłużnych (+0,30%) i SGB Dłużny (+0,10%). Największą miesięczną stratę w tej grupie zanotowały fundusze: Skarbiec Dłużny Uniwersalny (-0,24%), PKO Obligacji Długoterminowych (-0,23%) i Pekao Obligacji Plus (-0,20%). 

Najwyższy miesięczny wynik wśród funduszy uniwersalnych akcji polskich wypracowały w grudniu: Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (+4,81%), Rockbridge Dywidendowy (+2,53%) i AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (+2,41%).  Największą  miesięczną stratę w tej grupie przyniosły inwestorom fundusze: Amundi Indeks WIG20 (-1,64%), PZU Akcji Spółek Dywidendowych (-0,90%) i MetLife Akji (-0,67%). 

Najlepszy pod względem wyniku miesięcznego wśród funduszy polskich małych i średnich spółek okazał się w grudniu zarządzany przez Michała Stalmach Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+5,25%). Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo fundusze Pekao Dynamicznych Spółek oraz BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (+4,17%). Z kolei trzy fundusze polskich małych i śrenich spółek z najniższymi grudniowymi wynikami to: Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (-2,78%), Investor Top 25 Małych Spółek (-0,83%) i MetLife Akcji Małych Spółek (+0,77%).

GLOBALNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Najwyższe miesięczne wyniki w grupie funduszy akcji globalnych rynków wschodzących wypracowały w grudniu fundusze: AXA Akcji Rynków Wschodzących (+7,32%), PKO Akcji Rynków Wschodzących (+7,18%) i  MetLife Akcji Rynków Wschodzących (+6,33%). Jedynym funduszem z tej grupy z ujemnym wynikiem za grudzień był fundusz Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (-0,13%). 

Wśród funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych najwięcej w grudniu zarobiły fundusze: BGŻ PNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (+2,81%), AXA Selective Equity (+2,76%) i MetLife Globalnych Innowacji (+2,76%). Największą miesięczną stratę w grudniu przyniosły inwestorom w tej grupie fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (-4,60%), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (-2,36%) i Opera Beta-plus.pl (-0,91%).

JAKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY WYBRAĆ -  AKCYJNY CZY OBLIGACYJNY?

Efektywną podpowiedzią może się okazać autorska strategia inwestowania w fundusze inwestycyjne opracowana przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego Tomasza Kuprasz. Portfele modelowe Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej bazują na części obligacyjnej (głównie obligacji skarbowych) z możliwym dodatkowym udziałem funduszy akcyjnych (+20%; +40%; +60%). Portfel dzięki zastosowaniu strategii oraz stałej kontroli doradcy może być doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących stabilności swoich inwestycji przy minimum uwagi ze strony inwestora. Więcej informacji znajduje się tutaj. 

 

Marta Myślinska TKF, 10.01.2020 r.

WRÓĆ DO GÓRY