Fundusze inwestycyjne - podsumowanie kwietnia 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie kwietnia 2019

Tradycyjnie przedstawiamy Państwu podsumowanie wydarzeń na rynkach finansowych w ubiegłym miesiącu.

TEMAT MIESIĄCA - OFE

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów "ewolucyjny" system emerytalny ma być oparty na 3 filarach - na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Zgodnie z zapowiedziami Mateusza Morowieckiego, jeśli zmiany wejdą w życie, Polacy będą mogli ulokować środki zgromadzone w ramach OFE w IKE lub ZUS-ie. Ze względu na fakt, iż środki zgromadzone w ZUS-ie są opodatkowane, a w IKE nie, przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE będzie obarczone opłatą przekształceniową w wysokości 15% sumy zgromadzoenej w OFE. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących prywatnych IKE - możemy zakładać, iż nie będą to te same rachunki IKE, które dzisiaj posiadamy. (Dowiedz się więcej o IKE - kliknij tutaj.)

POLSKA - GOSPODARKA

Niezmiennie od ubiegłego miesiąca burzliwym tematem jest tzw. "Piątka PIS". Minister Finansów zapowiedziała, że nie będzie nowelizacji budżetu, ale analitycy są zgodni, że zwiększenie wydatków o 20 miliardów złotych przełoży się na wzrost zadłużenia państwa. W obecnym kwartale Ministerstwo Finansów planuje przetargi nowych obligacji na około 15-25 miliardów złotych. 

W kwietniu 2019 roku zanotowalismy niezanaczny wzrost o 0,30 pkt (w porównaniu do marca br.) indeksu PMI (aktywności finansowej menadżerów) dla sektora przemysłowego w Polsce (49 pkt). Wciąż czekamy na dane GUS-u dotyczące PKB. Zgodnie z oczekiwaniami analityków jego tempo wzrostu może być znacznie niższe niż w poprzednich kwartałach. Taka sytuacja może mieć wpływ na wskaźnik zadłużenia państwa do PKB. Co roku mamy coraz większy dług, ale ze względu na dynamiczny wzrost gospodarczy wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB zmniejszał się. 

POLSKA - OBLIGACJE

Na całym rynku funduszy obligacji w Polsce czyli funduszy uniwersalnych, skarbowych i korporacyjnych, saldo nabyć i umorzeń w I kwartale 2019 roku jest dodatnie (ok. +255 milionów złotych).

W podsumowaniu marca opisaliśmy poprawę sytuacji na rynku obligacji skarbowych (przeczytaj tutaj), a w tym miesiącu skupiliśmy się na większej aktywność na rynku obligacji korporacynych. Obserwujemy ją zarówno w postaci zrealizowanych transakcji jak i wzroście liczby transakcji, które są jeszcze przygotowane przez doradców. Jednymi z najistotniejszych emisji obligacji w bieżącym roku były emisje BGK na 2 miliardy złotych, Cyfrowego Polsatu na miliard złotych czy Banku Milenium na 800 milionów złotych. W przeciwieństwie do innych rynków europejskich emisje obligacji instytucjonalnych w Polsce były w tym roku wyżej oprocentowane niż emisje tych samych obligacji z 2017 czy początku 2018 roku. Mimo to, po pierwszym kwartale 2019 roku bilans nabyć i umorzeń funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce był nadal ujemny (ok. -270 milionów złotych). Duże umorzenia obserowaliśmy w tej grupie funduszy inwestycyjnych w IV kwartale 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku, ale w lutym i marcu biężącego roku to saldo wynosiło ok. +60 milionów złotych w każdym z tych miesięcy. Może to wskazywać na powrót inwestorów do funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce. W ubiegłym miesiącu żaden otwarty fundusz inwestycyjny polskich obligacji korporacyjnych nie przyniósł inwestorom staty, a w tej grupie najwiecej zarobiły fundusze Novo Obligacji Przedsiębiorstw (+0,71%) i Opera Tatus-plus (+0,71%).

POLSKA - AKCJE

W ubiegłym miesiącu zarobić dały inwestorom największe i najmniejsze spółki (sWIG80 i WIG20 po +0,96%). Średniaki pierwszy raz w tym roku zakończyły miesiąc na minusie (-0,33%).

Zapowiedzi Rządu w związku w rozdysponowaniem środków z OFE są na razie tylko ogólnymi planami, ale ich realizacja może odbić się na polskiej giełdzie. Z znajdujących sie w OFE 163 miliardów złotych 127 miliardów jest ulokowane w akcjach notowanych na GPW. Duże znaczenie może mieć fakt, ile osób zdecyduje się zapłacić 15% opłatę i przenieść środki w IKE, a ile na subkonto w ZUS-ie. 

UNIA EUROPEJSKA

Według danych Eurostatu dotyczących stanu finansów publicznych krajów UE 14 państw, czyli dokładnie połowa wypracowała nadwyżkę. Szczególnie istotny jest dla nas stan gospodarki naszego kluczowego partnera w wewnątrzwspólnotowej wymianie towarów - Niemiec. W ubiegłym miesiącu DAX zyskał +7,10%, a od początku roku już +16,91%. Warto również zwrócić uwagę na trwające od początku roku osłabienie się euro względem dolara, które może mieć odzwierciedlenie szczególnie w wynikach spółek z sektora handlowego. 

STANY ZJEDNOCZONE

Niezmiennie od początku roku zarówno S&P500 jak i Nasdaq Composite zakończyły miesiąc na plusie (S&P500 +3,93%, Nasdaq Composite +4,74%). Pomimo niepewnej sytuacji co do rozwoju konfliktu na linii USA-Chiny oraz zapowiedzi na temat możliwości odwrócenia się trwającej już ponad 10 lat hossy na giełdzie amerykańskiej, od początku tego roku Nasdaq Composite zyskał juz ponad 22%, a S&P500 niemal 18%. 

RYNKI WSCHODZĄCE

W kwietniu większość rynków wschodzących przyniosło inwestorom zyski. Wyjątkiem był chiński SHC, który zanotował w kwietniu niewielką stratę (-0,40%), ale od początku roku ten indeks zarobił już ponad 22%. W ujęciu miesięcznym rosyjski RTS zyskał +4,20%, węgierski BUX +2,01%, a brazylijska BOVESPA +0,98%. 

WYNIKI 1M NA 30.04.2019

INDEKS KRAJ KWIECIEŃ 2019 STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2019
WIG20 POLSKA +0,96% +2,53%
mWIG40 POLSKA -0,33% +5,79%
sWIG80 POLSKA +0,96% +13,62%
BUX WĘGRY +2,01% +8,64%
RTS ROSJA +4,20% +17,10%
XU100 TURCJA +1,74% +4,54%
DAX NIEMCY +7,10% +16,91%
S&P500 USA +3,93% +17,51%
NASDAQ USA +4,74% +22,01%
BOVESPA BRAZYLIA +0,98% +9,63%
SHC CHINY -0,40% +22,43%
NIKKEI JAPONIA +4,97% +11,21%


 INDEKSY MSCI

Wartości indeksów MSCI w przypadku USA, rynków wschodzących jak i Europy, wzrosły w stosunku do ubiegłego miesiąca. MSCI USA +3,89%, Europa +3,23%, rynki wschodzące zaś +2,00%. W ujęciu rocznym MSCI USA uzyskał wynik na +11,19%, MSCI Europe +1,54% , zaś MSCI Emerging Markets w dalszym ciągu na sporym minusie (-7,32%). 

W maju będziemy świadkami zmian w indeksach MSCI. Choć zmiany nie będą dotyczyły bezpośrednio Polski (jesteśmy w grupie rynków wschodzących), mogą one jednak mieć wpływ na sytuację na rodzimym parkiecie. Wszystko za sprawą dołączenia do indeksu MSCI Emerging Markets Argentyny oraz Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo możemy się spodziewać zmian w ograniczeniach inwestycyjnych dotyczących rynku chińskiego. Poszerzenie możliwości inwestycyjnych może spowodować zmniejszenie zainteresowania (które i tak jest dość nikłe) polskim akcjami. Kilka instytucji już kilka tygodni temu przedstawiało swoje szacunki dotyczące podaży akcji na warszawskim parkiecie. 

  MSCI_04.2109_12M.png  


 

SUROWCE

Czwarty miesiąc z rzędu obserwowaliśmy solidne wzrosty na ropie naftowej. Od początku stycznia do końca kwietnia 2019 roku notowania ropy crude o wzrosły o 40,7%. Niewielkie zmiany w notowaniach złota (+0,34% w 2019 roku), nieco gorzej zachowuje się srebro (-3,57%). Po bardzo dobrym styczniu i lutym notowania miedzi pozostawały stabilne w przedziale 285-295 USD. 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Najwięcej powodów do zadowolenia w ubiegłym miesiącu mieli inwestorzy posiadający w swoim portfelu fundusze inwestycyjne akcji europejskich. Najwyższe wyniki osiągnęły fundusze: Investor Niemcy (+8,47%), Caspar Akcji Europejskich (+7,49%), Allianz Małych Spółek Europejskich (+7,28%).

Rozczarowani byli posiadacze funduszy akcji rynku złota oraz akcji tureckich, które spadały kolejny miesiąc z rzędu. Najsłabiej poradziły sobie fundusze: PKO Akcji Rynku Złota (-6,83%); Santander Akcji Tureckich (-4,72%); Investor Turcja (-3,07%).

Wśród funduszy akcji globalnych rynków wschodzących najwyższy miesięczny wynik osiągnął fundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunities (+2,59%), a najlepszym z funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych okazał się fundusz  AXA Selective Equity (+5,51%). 

Na rynku uniwersalnych funduszy akcji polskich na podium znalazły się fundusze: Esaliens Akcji (+2,87%), AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (+2,78%), Investor Akcji Spółek Dywidendowych (+2,71%). Najgorzej poradziły sobie fundusze inwestycyjne: BPS Momentum Akcji (-1,29%), Alior Stabilnych Spółek (-1,07%), QUERCUS Agresywny (-1,03%). 

Na rynku długu w Polsce najwięcej w ubiegłym miesiącu dały inwestorom zarobić fundusze inwestycyjne: GAMMA (+0,61%), UniAktywny Dochodowy (+0,60%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+0,57%). 4 fundusze inwestycyjne, z tej, uważanej za jedną z najbezpieczniejszych grup zakończyły kwiecień na minusie: Optimum Konserwatywny (-0,62%), Rockbridge Superior Dłużny (-0,28%), Opera Pecunia.pl (-0,24%), Optimum Obligacji (-0,10%). 

JAKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY WYBRAĆ?

Jedną z podstawowych zasad inwestowania jest unikanie strat, dlatego stale kontrolujemy oferowane przez nas fundusze inwestycyjne i na bieżąco informujemy naszych klientów o potrzebie dokonania zmian. Dzięki ostatnio otworznej platformie otwartych funduszy inwestycyjnych www.funduszetkf.pl możemy dzielić się naszą wiedzą z większą ilością, również początkujących inwestorów. Sprawdź nasze portfele modelowe (tutaj) i przekonaj się, że warto nam zaufać.  

 

Zespół TKF

WRÓĆ DO GÓRY