Fundusze inwestycyjne - podsumowanie listopada 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie listopada 2019

Jak inflacja wpływa na nasze oszczędności? Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w OFE? Co i dlaczego może wpłynąć na poprawę sytuacji na polskiej giełdzie? Jak w ubiegłym miesiącu kształtowały się wyniki poszczególnych rynków i funduszy inwestycyjnych?

INFLACJA

Aktualnie funkcjonujemy w środowisku niskich stóp procentowych, więc również niskiego oprocentowania rachunków bankowych, kont oszczędnościowych czy lokat  bankowych. Ważnym wskaźnikiem, na który powinni patrzeć posiadacze wolnej gotówki jest więc wskaźnik inflacji. Inflacja powoduje, że rzeczywista wartość pieniądza z roku na rok spada. Im większa inflacja, tym mniej w kolejnym roku będziemy mogli nabyć za  zarobione i odłożone dziś pieniądze. 

Według ostatnich danych GUS inflacja w listopadzie w ujęciu rok do roku wyniosła 2,6%, na co główny wpływ miał wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (+6,5%). Najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy dla inflacji w Polsce na kolejne lata. Zgodnie z tymi prognozami inflacja w I kw. przyszłego roku osiągnie poziom około 3.5%, co da nam pozycje niesławnego lidera w Unii Europejskiej. Następnie inflacja powinna delikatnie spadać, niemniej jeżeli prognozy MFW się potwierdzą, poziom poniżej 3% zobaczymy dopiero w 2024 roku. Warto dodać kilka słów komentarza, iż w ekonomii jest to częste zjawisko, gdy ceny rosną szybciej w krajach dynamicznie rozwijających się. Takim kraje jest bowiem w ostatnich latach Polska, gdzie PKB wynosi około 4%, a bezrobocie jest od dłuższego czasu na rekordowo niskim poziomie.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej prognozy warto więc zastanowić się nad sposobem ulokowania wolnej gotówki. Przetrzymywanie jej na nieoprocentowanych rachunkach bankowych, choć przez wielu uważane za bardzo bezpieczne rozwiązanie, w ujęciu realnej siły nabywczej pieniądza przyczynia się do „straty” dla inwestora.

Warto wiedzieć, że istnieją stosunkowo bezpieczne sposoby walki z inflacją. Zachęcam do telefonicznego umówienia się na spotkanie, podczas którego możemy o nich porozmawiać  - komentuje licencjonowany doradca inwestycyjny, Tomasz Kuprasz. 

PROJEKT USTAWY O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH W OFE

26.11.2019 Rząd przyjął projekt ustawy decydującej o losach blisko 16 milionów Polaków posiadających oszczędności emerytalne na rachunkach OFE. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Środki z likwidowanych rachunków OFE trafią do ZUS lub do nowo powstałych rachunków IKE (na tym etapie w żaden sposób nie powiązanych z obecnie funkcjonującymi na rynku IKE). Docelowym wyborem będzie IKE, Ci zaś, którzy zdecydują się na wybór ZUS będą musieli złożyć odpowiednią deklarację. Tym co budzi największe kontrowersje wśród uczestników OFE jest tzw. „opłata przekształceniowa”, która będzie wynosiła 15% i zostanie pobrana (w dwóch etapach) od środków, które będą miały trafić do IKE. Jest kilka podstawowych różnic, które będą musiały zostać indywidualnie przeanalizowane przed podjęciem decyzji o wyborze ZUS czy IKE, na temat których przygotujemy dla naszych klientów (i nie tylko) kompleksowe kompendium umożliwiające podjęcie świadomej decyzji - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek.  

SYSTUACJA NA POLSKIEJ GIEŁDZIE, A ZMIANY W MSCI EM

Krajowe indeksy (nie licząc sWIG80) należą do absolutnych maruderów pod względem osiąganych stóp zwrotu w tym roku. Jedną z negatywnych przesłanek, które ciążyły na polskim rynku były zmiany w indeksie MSCI Emerging Markets (dla przypomnienia – udział polskich spółek zmalał wskutek „awansu” do tej grupy Argentyny i Arabii Saudyjskiej oraz zwiększenia udziału spółek chińskich). Zmiany były wprowadzane w trzech etapach i ostatni z nich miał miejsce w ostatnim tygodniu listopada. Z pewnością zakończenie etapu sprzedaży polskich spółek oznacza pozbycie się psychologicznego aspektu, który ciążył w tym roku w głowach inwestorów. Z punktu widzenia polskiego inwestora nie należy jednak go zbytnio przeceniać, gdyż wciąż mamy wiele niejasności związanych z likwidacją OFE czy też partycypację w PPK, z którego jeszcze nie tak dawno spodziewano się przecież miliardowych wpływów. Jednak spotkałem się już z kilkoma opiniami, iż patrząc okiem inwestora zagranicznego to właśnie ten czynnik wraz z wyrokiem TSUE dotyczącym frankowiczów i polskich banków był ważniejszy niż reformy emerytalne w Polsce, więc może już najwyższy czas na trochę więcej zieleni na polskiej giełdzie? - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek. 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW

W przeciwieństwie do ubiegłego miesiąca, w listopadzie Turcja wyróżniła się stosunkowo wysokim zyskiem (+8,57%). Ubiegły miesiąc na minusie zakończyły największe spółki w Polsce (WIG20 -1,60%) i Chinach (SHC -1,95%). Z około 4% zyskiem listopad zakończyły: amerykański NASDAQ Composite (+4,5%) i S&P500 (+3,40%), polski sWIG80 (+3,58%) oraz węgierski BUX (+3,67%). 

Listopadowe wzrosty na rynkach akcji mogą wynikać z reakcji inwestorów na wydarzenia z ubiegłego miesiąca, takie jak złagodzenie sytuacji pomiędzy USA i Chinami, uzgodnienie kwestii Brexitu czy polityki monetarnej banków centralnych (przeczytaj szczgóły w naszym podsumowaniu października). W świetle złagodzenia tych ryzyk na rynkach akcyjnych, inwestorzy mogą do nich powracać, co może wpłynąć na oddalenie zapowiadanej od wielu miesięcy recesji. Kolejną kwestią, która może skłaniać inwestorów do rynków akcyjnych jest malejąca, a w przypadku wielu państw nawet ujemna rentowność obligacji skarbowych. Pozostającym ryzykiem jest jednak wciąż słaba kondycja ekonomiczna wielu gospodarek światowych. Indeksy PMI po 15 miesiącach spadków (podczas, których osiągnęły krytyczne poziomy) wydają się stabilizować, a polityka monetarna banków centralnych może wpłynąć na pobudzenie aktywności przedsiębiorstw, więc tym samym na poprawę tych indeksów. 

Wyniki poszczególnych rynków w listopadzie 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

WYNIKI 1M NA 30.11.2019

INDEKS

KRAJ

 LISTOPAD 2019

STYCZEŃ - LISTOPAD 2019

WIG20

POLSKA

-1,60%

-5,17%

mWIG40

POLSKA

+2,12%

-3,15%

sWIG80

POLSKA

+3,58%

+11,28%

BUX

WĘGRY

+3,67%

+11,67%

RTS

ROSJA

+1,09%

+34,92%

XU100

TURCJA

+8,57%

+17,13%

DAX

NIEMCY

+2,87%

+25,36%

S&P500

USA

+3,40%

+25,30%

NASDAQ

USA

+4,50%

+30,60%

BOVESPA

BRAZYLIA

+0,95%

+23,15%

SHC

CHINY

-1,95%

+15,16%

NIKKEI

JAPONIA

+1,60%

+16,38%

 INDEKSY MSCI

W listopadzie MSCI USA (+14,09) i MSCI Europe (+13,12%) rosły w jeszcze większym tempie niż w październiku. Tempo wzrostu MSCI Emerging Markets w stosunku do ubiegłego miesiąca nieznacznie spadło, jednak wciąż pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie (+4,56%). 

Zachowanie omawianych indeksów MSCI w przeciągu ostatniego roku przedstawia poniższy wykres.

 MSCI_30_11_2019.png 

SUROWCE

W przeciwieństwie do ubiegłego miesiąca zarówno złoto (-2,78%) jak i srebro (-5,32%) zakończyło listopad na minusie. Pallad kontynuował trwający od początku sierpnia trend wzrostowy i zarobił w listopadzie ponad 3% (+3,10%). Miedź (+0,89%)  i ropa crude (+1,83%) również ponownie zakończyły miesiąc na plusie. 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W listopadzie 2019 roku najlepsze pod względem wyniku miesięcznego okazały się fundusze: Esaliens Okazji Rynkowych (+11,61%), Skarbiec Spółek Wzrostowych (+11,59%), Generali Akcje Biopharma (+8,85%). Z kolei najniższe wyniki w ubiegłym miesiącu wypracowały fundusze: Rockbridge FIO Akcji Lewarowany (-7,21%), QUERCUS lev (-6,24%) i MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej (-4,26%). 

POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W grupie funduszy polskich długoterminowych papierów skarbowych najwyższe miesięczne wyniki osiągnęły w listopadzie fundusze: mBank Obligacji (+0,47%), Esaliens Obligacji (+0,12%), BNPP Papierów Dłużnych (+0,12%) i QUERCUS Obligacji Skarbowych (+0,12%). Największą miesięczną stratę w tej grupie zanotowały fundusze: PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (-0,57%), PZU Dłużny Aktywny (-0,21%), Rockbridge Obligacji 2 (-0,18%). 

Wśród funduszy uniwersalnych akcji polskich najwyższy miesięczny zysk wypracowały fundusze: QUERCUS Agresywny (+4,29%), Rockbridge Dywidendowy (+4,26%) i Pekao Akcji - Aktywna Selekcja (+3,45%). Największą  miesięczną stratę w tej grupie odnotowały fundusze: MS Akcji (-2,28%), BPS Akcji (-2,12%) i NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO (-1,94%). 

W listopadzie wszystkie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wypracowały zysk. W ubiegłym miesiącu najwięcej zarobiły fundusze: BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (+5,61%), Esaliens Małych i Średnich Spółek (+4,05%), MetLife Akcji Małych Spółek (+3,85%). Z kolei najmniej z tej grupy zyskały w listopadzie fundusze: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (+1,36%), Novo Małych i Średnich Spółek (+1,44%) i Aviva Investors Małych Spółek (+1,63%).

GLOBALNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W grupie funduszy akcji globalnych rynków wschodzących najwyższe zyski wypracowały w listopadzie fundusze: Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (+3,65%), Skarbiec Emerging Markets Opportunities (+2,15%) i Investor Akcji Rynków Wschodzących (+0,56%). Najniższe miesięczne wyniki w tej grupie odnotowały fundusze: Allianz Akcji Rynków Wschodzących (-0,79%), PKO Akcji Rynków Wschodzących (-0,54%) i PZU Akcji Rynków Wschodzących (-0,52%). 

Z kolei wśród funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych najwyższymi miesięcznymi wynikami wyróżniły się fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (+11,59%), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (+8,15%), AXA Selective Equity (+6,89%). Najgorzej poradziły sobie fundusze: Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna (-1,41%), PKO Diamentowy (-0,42%), PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny (-0,14%).

JAKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY WYBRAĆ -  AKCYJNY CZY OBLIGACYJNY?

Efektywną podpowiedzią może się okazać autorska strategia inwestowania w fundusze inwestycyjne opracowana przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego Tomasza Kuprasz. Portfele modelowe Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej bazują na części obligacyjnej (głównie obligacji skarbowych) z możliwym dodatkowym udziałem funduszy akcyjnych (+20%; +40%; +60%). Portfel dzięki zastosowaniu strategii oraz stałej kontroli doradcy może być doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących stabilności swoich inwestycji przy minimum uwagi ze strony inwestora. Więcej informacji znajduje się tutaj. 

 

Marta Myślinska TKF, 04.12.2019 r.

WRÓĆ DO GÓRY