Fundusze inwestycyjne - podsumowanie marca 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie marca 2019

Tradycyjnie przedstawiamy Państwu podsumowanie wydarzeń na rynkach finansowych w ubiegłym miesiącu.

TEMAT MIESIĄCA - ODWRÓCENIE KRZYWEJ RENTOWNOŚCI 

W ostatnich tygodniach ten temat był absolutnie numerem jeden na każdym spotkaniu, blogu, wywiadzie czy konferencji. Wiele z nich próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie - kiedy pojawi się recesja w Stanach Zjednoczonych. Dane statystyczne mogą prowadzić do ciekawych wniosków i z pewnością powinny wzmożyć czujność inwestorów, ale należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie powinna to być jedna i jedyna "złota reguła" która miałaby wskazać konkretny termin rozpoczęcia recesji w USA. A nawet gdyby tak miało być to dla wytrawnych inwestorów nie jest zaskoczeniem, iż rozpoczęcie recesji a zachowanie się rynków akcji to dwie różne sprawy. Wśród polskich analityków również pojawiło się sporo publikacji - nie zawiódł oczywiście Wojciech Białek, który w swoim mistrzowskim stylu podszedł do tematu i przedstawił jak to ma w swoim stylu bardzo cenne uwagi. 

POLSKA - GOSPODARKA

W marcu 2019 roku indeks PMI (aktywności finansowej menadżerów) dla sektora przemysłowego w Polsce wyniósł 48,7 pkt. W porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrósł o 1,1 pkt. Należy jednak zauważyć, że wartość z poprzedniego miesiąca była najniższa od kwietnia 2013 roku (46,9 pkt). Dodatkowo liczba nowych zamówień w przemyśle spadła 5 miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy okres spadków od 6 lat. Z kolei zapasy wyrobów gotowych wzrosły 3 miesiąc z rzędu (co jest najdłuższym takim okresem w przeciągu 20-letniej historii badań). 

W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę na wartość PKB dla Polski w I kwartale 2019 roku. Perspektywa kończącego się podziału budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 prawdopodobnie nie będzie sprzyjała inwestycjom prywatnym w naszym kraju. Zgodnie z danymi tradingeconomics optymizm konsumentów wciąż rośnie, co może wskazywać na dalsze utrzymanie się wysokiego poziomu konsumpcji indywidualnej, który prawdopodobnie będzie wspierał wartość PKB. 

POLSKA - OBLIGACJE

Poruszając temat obligacji nie można zapomnieć o podziale na obligacje skarbowe i korporacyjne. Wypłata obligacji skarbowych jest gwarantowana przez Skarb Państwa, a ich rentowność jest z reguły niższa niż w przypadku obligacji korporacyjnych.

W ostatnim czasie polskie obligacje skarbowe cieszą się dużą popularnością banków. Dzięki temu podczas przeprowadzonego przez Ministerstwo Finansów 21.03.2019 roku przetargu zamiany obligacji popyst sięgnął 8,7 mld złotych, co zaspokoiło całą podaż ze strony Skarbu Państwa. Z drugiej strony widać jednak wyraźne zmniejszenie zainteresowania polskimi obligacjami ze strony inwestorów zagranicznych, które w styczniu 2019 roku zmalało o około 10 mld złotych (prawie o tyle, o ile podczas całego 2018 roku). 

W ostatnim czasie po nerwowej atmosferze związanej z aferą GetBack obserwujemy również poprawę nastrojów na rynkach obligacji korporacyjnych. Ich największą ilość pod względem wartości nominalnej od początku 2019 roku wyemitowały podmioty sektora bankowego. Pomimo dużego zapotrzebowania na emisję obligacji wśród przedsiębiorstw o bardzo dobrej kondycji finansowej i poprawy sytuacji na tym rynku, wciąż mamy doczynienia z rynkiem inwestorów. To oni mają znaczący wpływ na warunki oprocentowania obligacji. Kolejną kwestią są zmiany, które wejdą w życie od 01.07.2019 roku. Między innymi powstanie centralny i jawny rejestr emisji obligacji prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w którym będą musiały być zarejestrowane wszystkie emisje tych papierów wartościowych. 

POLSKA - AKCJE

Akcje małych i średnich spółek przysporzyły inwestorom w ubiegłym roku wiele nerwów i strat. Pierwszy kwartał tego roku dał jednak sporo zarobić. sWIG80 wzrósł w ciągu miesiąca o 2,29%, a mWIG40 o 0,36% (w pierwszym kwartale 2019 roku sWIG80 wzrósł o 12,55%, a mWIG40 o 6,14%). Z kolei WIG20 w marcu 2019 roku stracił 0,86%, a w pierwszym kwartale 2019 roku zyskał 1,56%. Indeks WIG-Budownictwo zakończył marzec 2019 na 0,37% plusie, jednak jego wahania w ubiegłym miesiącu przysporzyły inwestorom wiele emocji. 

Warto zwrócić uwagę również na spółki z sektora handlowego. Na poprawę ich wyników może mieć wpływ m.in. wzrost świadczeń socjalnych, który prawdopodobnie doprowadzi do dalszego wzrostu konsumcji. Korzystne dla tych spółek są również zapowiedzi na temat planów złogodzenia handlu w niedzielę, który pomimo wcześniejszych zapowiedzi negatywnie odbił się na wynikach finansowych spółek handlowych.

STREFA EURO

Podczas ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego ustalono, że stopy procentowe pozostaną niezmienne przynajmniej do końca bieżącego roku. Prognoza wzrostu gospodarczego w strefie euro spadła do 1,1% (w grudniu 2018 roku wynosiła 1,7%). Ogłoszono również trzecią rundę programu tzw. ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących. To niestandardowe narzędzie polityki pieniężnej polega na udzielaniu przez Europejski Bank Centralny nisko oprocentowanych pożyczek bankom komercyjnym. Warunkiem otrzymania takiej pożyczki jest wcześniejsze udzielenie przez banki komercyjne kredytów przedsiębiorcom i konsumentom ze strefy euro (pożyczka od EBC może wynosić 30% wartości tych kredytów). W praktyce te pożyczki od EBC były wykorzystywane przez banki komercyjne do spłaty drogich kredytów, które zaciągały w EBC podczas kryzysu finansowego czy zakupu obligacji skarbowych, czyli po prostu finansowania depozytów rządu. Pożyczki z drugiej rundy programu były też wykorzystywane między innymi do spłaty pożyczek z pierwszej rundy, które były droższe. Ten komunikat Europejskiego Banku Centralnego spowodował delikatne obniżenie rentowności obligacji (o ok. 0,05pp).

Ze względu na dane makroekonomiczne i wcześniejsze zapowiedzi inwestorzy mogli się spodziewać takich decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Zaskoczeniem mogły być co najwyżej warunki trzeciej rundy programu tzw. ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, który w porównaniu do poprzednich będzie krótszy i oparty nie o stałą lecz zmienną stopę procentową. 

STANY ZJEDNOCZONE

Podczas ostatniego posiedzenia FED-u ustalono, że stopy procentowe w USA pozostają na tym samym poziomie, jednocześnie zaznaczając, że podwyżki mogą się pojawić dopiero w przyszłym roku. Podczas tego posiedzenia FED obniżył też prognozę wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. 

Pomimo dobrych wyników spółek, należy zwrócić uwagę, że hossa w Statach Zjednoczonych trwa już ponad 10 lat, a w najbliższym czasie przewiduje się niższe wzrosty na rynkach amerykańskich niż w poprzednich latach. Dobierając aktywa do portfela nie można więc zapomnieć o wielokrotnie podkreślanej przez nas dywersyfikacji. 

Duże znaczenie dla rynków amerykańskich może mieć również dalszy rozwój wojny handlowej z Chinami. Aktualnie rozmowa Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem jest wciąż przekładana (miałą się odbyć przed pierwszym marcem, potem przełożono ją na koniec marca, a aktualnie mówi się o ewentualnym spotkaniu najszybciej w kwietniu). 

Zarówno S&P500 jak i Nasdaq Composite zakończyły marzec 2019 roku z dodatnimi miesięcznymi wynikami, jednak tempo wzrostów tych indeksów od początku roku maleje. (Wyniki 1M: S&P500: styczeń 2019 +7,87%; luty 2019 +2,97%, marzec 2019  +1,79%; Nasdaq Composite: styczeń 2019 +9,74%; luty 2019 +3,44%, marzec 2019  +2,61%)

RYNKI WSCHODZĄCE

Tradycyjnie rynki wschodzące zakończyły miesiąc ze zmiennymi wynikami, dlatego inwestując na nich nie można zapominać o dywersyfikacji oraz dokładnej selekcji. Chiński indeks SHC zakończył marzec 2019 roku z miesięcznym wynikiem +5,09%, rosyjski RTS +0,83%, brazylijski indeks Bovespa -0,18%, argentyński Merval -2,96%, a turecki XU100 -10,28%. 

WYNIKI 1M NA 31.03.2019

INDEKS KRAJ  MARZEC 2019 STYCZEŃ - MARZEC 2019
WIG20 POLSKA -0,86% +1,56%
mWIG40 POLSKA +0,36% +6,14%
sWIG80 POLSKA +2,29% +12,55%
BUX WĘGRY +3,35% +6,50%
RTS ROSJA +0,83% +12,38%
XU100 TURCJA -10,28% +2,75%
DAX NIEMCY +0,09% +9,16%
S&P500 USA +1,79% +13,07%
NASDAQ USA +2,61% +16,49%
BOVESPA BRAZYLIA -0,18% +8,56%
SHC CHINY +5,09% +23,93%
NIKKEI JAPONIA -0,84% +5,95%


 INDEKSY MSCI

Wartości indeksów MSCI w przypadku USA, rynków wschodzących jak i Europy, nieznacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego miesiąca. W ujęciu rocznym MSCI USA uzyskał wynik na +7,33%, MSCI Europe +2,31% , zaś MSCI Emerging Markets w dalszym ciągu na sporym minusie (-9,51%). 

 

 MSCI_03.2019.png 

SUROWCE

Zwyżka wartości amerykańskiego dolara, którą obserwowaliśmy w ostatnim tygodniu marca mocno wpłynęła na ceny metali szlachetnych. Gwałtownie spadały ceny złota, srebra, palladu oraz platyny. Trzeci miesiąc z rzędu obserwowaliśmy solidne wzrosty na ropie naftowej. Od początku stycznia do końca marca 2019 roku notowania ropy crude o wzrosły o 32,44%, złota o 1,34%, , miedź o 11,59%, a palladu o 12,08%. Srebro zaś spadło w tym okresie o 2,77%.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W ujęciu kwartalnym najwięcej powodów do zadowolenia mają inwestorzy posiadający w swoim portfelu dwa fundusze Skarbiec TFI - Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek, które pozwoliły zarobić 27,3% oraz 21,3%! Oba te fundusze są dostępne na naszej bezpłatnej platformie www.funduszetkf.pl

Bardzo wysokie wzrosty na rynkach akcyjnych nie pomogły w osiągnięciu pozytywnych stóp zwrotu zarządzającym funduszy absolutnej stopy zwrotu. Najsłabszymi funduszami w ujęciu kwartalnym były bowiem Rockbridge Akcji Lewarowanych (-6,8%) oraz Novo Globalnego Dochodu (-3,3%). 

Zdecydowana większość funduszy akcyjnych w marcu wypracowała bardzo wysokie stopy zwrotu. Bezkonkurencyjny okazał się Allianz Indian Equity, który zyskał 8,12%. Podium uzupełniają fundusze Investors TFI - Investor Indie i Chiny z wynikiem +5,42% oraz Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwo +4,51%.   

O miesiącu marcu jak najszybciej będą chcieli zapomnieć posiadacze funduszy z ekspozycją na rynek turecki, które traciły bardzo mocno - Investor Turcja -13,10%, UniAkcje Turcja -12,75%, Santander Akcji Tureckich -11,70%. 

Wśród polskich uniwersalnych funduszy dłużnych najwyższe miesięczne wyniki osiągnęły AGRO Obligacji +0,38%, NN Krótkoterminowych Obligacji +0,36% i Skarbiec Konserwatywny Plus +0,36%. Wśród tej, uważanej za bezpieczną grupę funduszy tradycyjnie również pojawiły się ujemne miesięczne wyniki. W marcu 2019 roku największą stratę zanotowały fundusze Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (-0,68%), DB Fund Instrumentów Dłużnych (-0,43%) oraz SEJF Obligacji (-0,34%).

JAK WYBRAĆ FUNDUSZ INWESTYCYJNY?

Po pierwsze dywersyfikacja, po drugie dopasowanie ryzyka portfela inwestycyjnego do własnych potrzeb, po trzecie stała kontrola portfela przez profesjonalistów, którzy śledzą aktywa w portfelu każdego dnia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z naszymi radami - jak wybrać fundusze inwestycyjne i jak bezpiecznie inwestować lub po prostu skontaktuj sie z nami i umów się na pierwsze, bezpłatne spotkanie z naszymi doradcami - zakładka kontakt

Do zobaczenia :)

Zespół TKF

WRÓĆ DO GÓRY