Fundusze inwestycyjne - podsumowanie września 2019

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie września 2019

Jak perspektywy dla polskiej gospodarki oceniła agencja ratingowa Fitch? Co się działo na rynku ropy naftowej? Jak kształtowały się wyniki poszczególnych rynków i funduszy inwestycyjnych? Co jeszcze wydarzyło się na rynkach finansowych we wrześniu?

PERSPEKTYWY DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

W pierwszej połowie września, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. W ostatni piątek września oczy ekonomistów zwrócone były na ocenę agencji ratingowej Fitch. Agencja utrzymała rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. W swoim komunikacie agencja Fitch poinformowała, że ocena ta odzwierciedla zróżnicowaną gospodarkę Polski, członkostwo w UE i silne podstawy makroekonomiczne. W poprzednim raporcie Fitch wskazał na problemy związane z zadłużeniem państwa i zagrożeniem przekroczenia deficytu na poziomie 3% w stosunku do wielkości PKB. W najnowszym  (wrześniowym) raporcie Fitch stwierdził, że nastąpi znaczne powiększenie tego deficytu, gdyż rząd zwiększy wydatki socjalne. Fitch przewiduje spowolnienie tempa realnego wzrostu PKB do 4,1% w 2019 roku, 3,3% w 2020 r. i 2,9% w 2021 roku. Agencja podniosła prognozy (w stosunku do swojego ostatniego raportu) na temat relacji długu publicznego do wielkości PKB (z 49% do 50,5% w 2019 r. i średnio  do 48,3% w latach 2020-2021). Fitch podniósł też prognozy wskaźnika inflacji średniorocznej do 2,3% w 2019 i 2,8%  w 2020 roku. 

AKCJE POLSKICH BANKÓW

Wrzesień był kolejnym miesiącem w tym kwartale, w którym akcje banków „frankowych” poddane zostały potężnej przecenie. Kurs Banku Millennium zanurkował o kolejne 14,3%, w III kwartale zaś 38,9%! Indeks WIG-BANKI stracił w IIIQ 9,7%. Analitycy prześcigają się w publikowaniu prognoz dotyczących potencjalnych strat sektora bankowego. Szacunki są rozbieżne – najczęściej mówi się o stratach rzędu 60 mld złotych, choć spotkałem się również z kwotą ponad 120 mld złotych. Z moich rozmów z zarządzającymi funduszami oraz ich rozmów z innymi analitykami oraz przedstawicielami banków wnioskuję, że ta kwota będzie znacznie niższa niż wspomniane 60 mld. Nie zmienia to faktu, że w przypadku pozytywnego dla frankowiczów wyroku TSUE, który ma być opublikowany 3 października liczba spraw w sądzie znacznie wzrośnie. Nie mam żadnych wątpliwości, że przegranych spraw przez banki będzie przybywać i że koszt ich porażki zostanie przerzucony na nas wszystkich - jako ich klientów w postaci dodatkowych lub wyższych niż dotychczas opłat. - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek.

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EBC obniżył stopę depozytową z poziomu -0,4% do -0,5%. Wprowadzono również program skupu aktywów o wysokości 2 mld euro, który będzie działał tak długo jak to konieczne. We wrześniowym komunikacie Rada Prezesów EBC podkreśliła, że stopy procentowe nie wzrosną, dopóki wskaźnik inflacji nie zbliży się do poziomu 2% (cel inflacyjny EBC). Co to oznacza? Udzielanie kredytów będzie dla banków bardziej korzystne. Niższym oprocentowaniem kredytów EBC chce zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania, co ma przyczynić się do złagodzenia spowolnienia gospodarczego. Mario Draghi zaznaczył jednak, że w długim okresie tylko polityka fiskalna może oddziaływać na wzrost gospodarczy, dlatego tradycyjnie zachęca państwa mające taką możliwość do zwiększania swoich wydatków i podejmowania odpowiednich reform fiskalnych. 

SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, obniżył podstawową stopę procentową o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,75-2%. To drugie z rzędu cięcie stóp procentowych przez FED od obniżki w 2008 roku. W osobnym komunikacie FED obniżył oprocentowanie nadwyżkowych rezerw bankowych (IOER) do 1,80%, a stopę kredytową do 2,50%. 

FED podwyższył prognozę tempa wzrostu PKB USA na obecny rok z 2,1% do 2,2%. Inwestorzy spokojnie zareagowali na tę decyzję. W dniu komunikatu FEDu Dow Jones Industrial zakończył dzień z wynikiem +0,13%, S&P 500 +0,03%, a Nasdaq Composite -0,11%. 

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW

Po wakacjach inwestorzy powrócili na rynki akcyjne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się akcje tureckie (XU100 +8,60%). Stosunkowo wysokie zyski osiągnęły również akcje japońskie (NIKKEI +5,08%). W Polsce zyskały duże spółki (WIG20 +1,78%), a małe i średnie spółki zakończyły miesiąc z stosunkowo niewielką startą ( mWIG40 -1,77%, sWIG80 -1,14%). Zarówno nasi zachodni jak i wschodni sąsiedzi zakończyli wrzesień z zyskiem (DAX +4.09%, RTS +3,14%). 

Wyniki poszczególnych rynków przedstawia poniższa tabela. 

WYNIKI 1M NA 30.09.2019

INDEKS

KRAJ

 WRZESIEŃ 2019

STYCZEŃ - WRZESIEŃ 2019

WIG20

POLSKA

+1,78%

-4,54%

mWIG40

POLSKA

-1,77%

-5,32%

sWIG80

POLSKA

-1,14%

+8,64%

BUX

WĘGRY

+2,03%

+3,74%

RTS

ROSJA

+3,14%

+25,12%

XU100

TURCJA

+8,60%

+15,08%

DAX

NIEMCY

+4,09%

+17,70%

S&P500

USA

+1,72%

+18,74%

NASDAQ

USA

+0,46%

+20,56%

BOVESPA

BRAZYLIA

+3,57%

+19,18%

SHC

CHINY

+0,66%

+16,49%

NIKKEI

JAPONIA

+5,08%

+8,70%

 INDEKSY MSCI

We wrześniu inwestorzy szukali bezpiecznych przystani w dużych spółkach na stabilnych rynkach. Kolejny miesiąc z rzędu najsłabiej radzą sobie rynki rozwijające się (MSCI Emerging Markets -4,48%). W przeciwieństwie do ostatnich miesięcy Europa poradziła sobie nieznacznie lepiej niż Stany Zjednoczone (MSCI Europe +2,52%, MSCI USA +2,07%). 

Zachowanie omawianych indeksów MSCI w przeciągu ostatniego roku przedstawia poniższy wykres.

MSCI_podsumowanie_miesiaca_TKF_wrzesien_2019.jpg  

SUROWCE

Po kilku (4 dla złota i 3 dla srebra) miesiącach wzrostu we wrześniu stratę przyniosły oba te metale szlachetne (złoto -3,69%; srebro -7,33%). W ubiegłym miesiącu stosunkowo duży zysk przyniósł inwestorom również pallad (+7,04%). Na plusie wrzesień skończyła również miedź (+1,06%). Ropa crude w ubiegłym miesiącu straciła 1,87% i charakteryzowała się bardzo dużą zmiennością. 

Wrzesień na rynku ropy naftowej był bardzo nerwowy. Podwyższoną zmienność szczególnie mogliśmy zaobserwować w połowie miesiąca i wynikała ona z przeprowadzonych dronami ataków na dwie kluczowe rafinerie w Arabii Saudyjskiej (w tym dniu notowania ropy rosły nawet o 15%). Cięcie produkcji spowodowane atakiem sięgało 5% światowego wydobycia ropy. Obawy o dłuższy przestój w produkcji zostały szybko rozwiane – zapowiedzi ministerstwa energii Arabii Saudyjskiej o szybkim przywróceniu produkcji spowodowały dynamiczny spadek notowań. Ostatecznie w skali miesiąca notowania ropy naftowej spadły o mniej niż 2%. - komentuje Prezes Zarządu TKF, Andrzej Jelinek

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W ubiegłym miesiącu najwięcej zyskały fundusze akcji tureckich: Santander Akcji Tureckich (+12,28%), Investor Turcja (+12,17%), Generali Akcje: Turcja (+10,30%). Najgorzej we wrześniu poradziły sobie fundusze inwestycyjne: Skarbiec Spółek Wzrostowych (-17,13%), Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (-14,92%), PKO Akcji Rynku Złota (-10,09%). Należy jednak pamiętać, że są to fundusze inwestycyjne z zalecanym kilkuletnim horyzontem inwestycyjnym, więc nie można kierować się tylko wynikami miesięcznymi. W celu głębszej analizy tych funduszy zachęcamy do kontaktu z nami. 

POLSKIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W grupie funduszy polskich dłużnych długoterminowych papierów skarbowych w ubiegłym miesiącu 19 funduszy osiągnęło ujemny wynik. Najwięcej straciły fundusze: MetLife Obligacji Skarbowych (-0,90%) i Rockbridge Obligacji 2 (-0,52%). Tylko 4 fundusze w tej grupie zakończyły wrzesień na plusie. Były to: PZU Dłużny Aktywny (+1,42%), PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (+1,36%), Generali Obligacje Aktywny (+0,44%), Generali Korona Obligacje (+0,13%). 

Wśród funduszy uniwersalnych akcji polskich najwyższy miesięczny wynik osiągnął we wrześniu fundusz Amundi Indeks WIG 20 (+5,46%). Na drugim miejscu znalazł się Agio Agresywny Spółek Wzrostowych (+4,73%). Najsłabiej w tej grupie poradziły sobie fundusze: Skarbiec Akcja (-2,50%) i Alior Agresywny (-2,41%).

W przeciwieństwie do ubiegłego miesiąca, we wrześniu niektórym funduszom akcji polskich małych i średnich spółek udało się wypracować zyski dla inwestorów. Najwięcej zarobiły fundusze: Esaliens Małych i Średnich Spółek (+2,40%), AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (+1,12%) i Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (+0,58%). Z kolei największą stratę przyniosły inwestorom: Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (-4,61%), MetLife Akcji Małych Spółek (-3,22%), MetLife Akcji Średnich Spółek (-2,94%). 

GLOBALNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

W przeciwieństwie do sierpnia, który wszystkie fundusze z tej grupy zakończyły miesiąc ze stratą, na plusie ubiegły wrzesień zakończyły wszystkie fundusze akcji globalnych rynków wschodzących. Najwięcej zarobiły fundusze: PZU Akcji Rynków Wschodzących (+3,51%), Skarbiec Emerging Markets Opportunities (+2,98%) i NN (L)Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (+2,81%) , a najmniej Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (+0,59%), Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących (+1,64%), Pekao Akcji Rynków Wschodzących (+1,65%). 

We wrześniu najwyższe wyniki z funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych wypracowały: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (+5,12%), Generali Akcje Selektywny Globalny (+3,80%), PKO Akcji Globalnych Dywidendowych (+3,76%). Największą miesięczną stratę w tej grupie zanotowały fundusze: Skarbiec Spółek Wzrostowych (-17,13%), Skarbiec Globalny Małych i  Średnich Spółek (-14,92%), Skarbiec Top Brands (-5,34%). Tak duża strata Skarbca Spółek Wzrostowych wynikała z panicznego przejścia inwestorów z mniejszych spółek, które rozwijały się znacznie szybciej niż cała gospodarka (pomimo ich dobrej oceny fundamentalnej) do większych spółek, które kojarzą sie z bezpieczeństwem i niższą wyceną. Skarbiec Spółek Wzrostowych jest funduszem z zalecanym co najmniej 3-4 letnim okresem inwestycyjnym, który wykorzystuje nowe trendy wzrostowe, co wiąże się z ewentualną większą zmiennością w krótkim terminie dla osiągniecia większych zysków w kilkuletnim okresie. 

JAKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY WYBRAĆ -  AKCYJNY CZY OBLIGACYJNY?

Efektywną podpowiedzią może się okazać autorska strategia inwestowania w fundusze inwestycyjne opracowana przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego Tomasza Kuprasz. Portfele modelowe Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej bazują na części obligacyjnej (głównie obligacji skarbowych) z dodatkowym udziałem funduszy akcyjnych (+20%; +40%; +60%). Portfel dzięki zastosowaniu strategii oraz stałej kontroli doradcy może być doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących stabilności swoich inwestycji przy minimum uwagi ze strony inwestora. Więcej informacji znajduje się tutaj. 

 

Marta Myślinska, TKF

WRÓĆ DO GÓRY