Bezpośredni kontakt z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi

Bezpośredni kontakt z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi

Indywidualne, cykliczne spotkania z zespołem zarządzających funduszami inwestycyjnymi są bardzo ważnym elementem naszej codziennej pracy.

Jedną z podstawowych zasad inwestowania jest świadomość inwestora co znajduje się w jego portfelu i z jakim ryzykiem wiąże się dana inwestycja. Fundusze inwestycyjne otwarte mają jawną, określoną politykę inwestycyjną, w związku z czym mają obowiązek publikowania dokumentów, takich jak karta funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów czy sprawozdanie finansowe. Niestety, korzysta z nich niewiele osób prywatnie inwestujących w fundusze inwestycyjne, jednak dla nas jest to lektura obowiązkowa.

Szczególnie pomocne przy analizie portfela danego funduszu są roczne i półroczne sprawozdania finansowe. Pozwalają nam zrozumieć strategię funduszu i zachowanie danego zarządzającego. Należy jednak zaznaczyć, że są one tylko informacją historyczną. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i poświadczonej licencjami wiedzy, możemy na ich podstawie lepiej zrozumieć strategię funduszu i zachowanie danego zarządzającego, co pozwala wyciągnąć wnioski na przyszłość. Z racji tego, iż rynek jest bardzo dynamiczny i obfituje w szereg niespodziewanych wydarzeń, które mają wpływ na wyniki funduszy inwestycyjnych, dla nas i naszych klientów najważniejsza jest teraźniejszość i  oczekiwania co do przyszłości.

Nie wyobrażamy sobie pracy bez cyklicznych, indywidualnych spotkań z zespołem zarządzających funduszy inwestycyjnych, które oferujemy. Podczas nawiązywania współpracy z poszczególnymi TFI, kładziemy bardzo duży nacisk na taką możliwość.

Podczas osobistych spotkań organizowanych również w naszej siedzibie, możemy dopytać zarządzających poszczególnych funduszy inwestycyjnych nie tylko o aspekty niezbędne do budowania profesjonalnych portfeli inwestycyjnych naszych klientów, takie jak ich opinia na temat konkretnych grup aktywów, regionów geograficznych czy wydarzeń politycznych, ale również przekazać pytania zadawane przez naszych klientów. Zdarzało się również, że dla szczególnych inwestorów organizowaliśmy indywidualne, bezpośrednie spotkania z zarządzającymi funduszy inwestycyjnych.

Celem do którego dążymy jest przekazywanie rzetelnych, bieżących informacji klientom, do czego niezbędny jest stały kontakt z zarządzającymi oferowanych przez nas funduszy inwestycyjnych, nie tylko w formie bezpośrednich spotkań, ale też codziennych maili czy telefonów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży jest on dzisiaj jednym z wyróżniających nas aspektów.

Podsumowując, nie tylko znamy fundusze inwestycyjne, ale również, a może nawet przede wszystkich ich zarządzających.

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY