Koszty

Koszty

Nie pobieramy opłat za doradztwo inwestycyjne czy opłat manipulacyjnych za nabycie oraz zbycie jednostek uczestnictwa funduszy. Współpraca z nami nie zmniejsza więc rentowności z inwestycji.

Informacja o kosztach i opłatach

AgioFunds TFI

Baltic TFI

Generali Investments TFI

Investors TFI

Ipopema TFI

Rockbridge TFI

Skarbiec TFI

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami.

WRÓĆ DO GÓRY