Koszty

Koszty

Nie pobieramy opłat za doradztwo inwestycyjne czy opłat manipulacyjnych za nabycie oraz zbycie jednostek uczestnictwa funduszy. Współpraca z nami nie zmniejsza więc rentowności z inwestycji.

Nasze wynagrodzenie stanowi udział w opłacie za zarządzanie, pobieranej przez każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jego konstrukcja powoduje, że im większy zysk osiągnie klient i wartość jego aktywów wzrośnie, tym więcej zarobimy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami.

WRÓĆ DO GÓRY