Portfele modelowe

Portfele modelowe

WOW! Mamy czym się pochwalić! Miniony 2020 rok zafundował rynkom finansowym na całym świecie istny rollercoaster. Ostatecznie jednak nasze portfele modelowe wypracowały doskonałe wyniki!

Twoje zdywersyfikowane oszczędności

 Dywersyfikacja to temat rzeka (niestety często lekceważony przez inwestorów). W tym miejscu skupmy się tylko na jednym z jej najważniejszych aspektów – dywersyfikacji zespołu zarządzających danymi funduszami, które w znacznym stopniu rozwiązuje wykorzystanie portfeli modelowych.

Portfele modelowe są kierowane do osób, które nie chcą lub nie mogą poświęcić czasu na samodzielne inwestowanie, bądź też nie mają doświadczenia i obawiają się podejmowania decyzji inwestycyjnych. Portfele modelowe w swoim założeniu zdejmują z inwestora ciężar dokonywania selekcji funduszy. Z reguły zdywersyfikowany portfel modelowy składa się z minimum 4 funduszy w danej klasie aktywów – w ten sposób inwestujesz w jedną klasę aktywów, ale Twój portfel składa się z funduszy zarządzanych przez inne zespoły, pochodzące z innych TFI. Ich dobór odbywa się poprzez dokonanie oceny ilościowej (dokonywanej na podstawie danych statystycznych i wybranych wskaźników) i jakościowej (m.in. dotyczy ona oceny zespołu zarządzającego danym funduszem, danego TFI jak również analizy informacji zawartych np. w sprawozdaniu finansowym). Pierwsza z nich wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, w drugiej niezbędna jest możliwość osobistego kontaktu z zespołem zarządzających, dodatkowo obie oceny wymagają dużej ilości czasu. Takie podejście do budowy portfela wyklucza jeden z najczęstszych błędów inwestora indywidualnego – wybór funduszu na podstawie wyników historycznych, bez informacji np. o ryzyku jakie podjął dany zarządzający w porównaniu do swojej konkurencji. Tak ułożony portfel modelowy powinien być dla Ciebie odpowiedni po uprzednim zdefiniowaniu kilku parametrów, takich jak: oczekiwana stopa zwrotu, horyzont inwestycyjny i akceptowany poziom ryzyka.

Jeśli zaś oczekujesz wyższej stopy zwrotu i jednocześnie akceptujesz wyższe ryzyko inwestycyjne powinieneś się zainteresować Portfelem Dłużnym +20%, Portfelem Dłużnym +40% lub Portfelem Dłużnym +60%. 

Wyniki wszystkich portfeli modelowych na 31.12.2020 możesz sprawdzić w tabeli poniżej:

  1M 3M 6M 12M
AGRESYWNY        
UMIARKOWANY        
KONSERWATYWNY        

Korzyści portfeli modelowych

Zastanawiasz się dlaczego miałbyś skorzystać z portfeli modelowych i czy są one dla Ciebie odpowiednie? Musisz pamiętać również o tym, iż każdy z portfeli modelowych jest kierowany do inwestora o konkretnych preferencjach. Portfel modelowy nie jest budowany przypadkowo Przygotowując portfel, na podstawie naszego doświadczenia określimy potencjalne grupy docelowe dla każdego z nich. Jeśli masz problem z odpowiednim doborem portfela modelowego zachęcamy do kontaktu z nami: https://tkf.pl/pl/kontakt/.

 

Poniżej znajdziesz kilka ważnych informacji, które powinny Ci pomóc w przekonaniu się czy portfele modelowe będą dla Ciebie przydatne.

Portfele modelowe będą dla Ciebie odpowiednie jeśli:

 • Cenisz sobie wygodę i możliwość wglądu online 24 godziny na dobę do Twoich oszczędności

 • Masz niewielką wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

 • Nie masz czasu na ciągłe kontrolowanie poszczególnych inwestycji i analizę zmieniającej się sytuacji rynkowej

 • Obawiasz się skutków samodzielnie podejmowanych decyzji

 • Chcesz dokonać dywersyfikacji oszczędności pomiędzy kilka TFI i nie masz możliwości dokonania tego online lub fizycznie w innym miejscu – portfele modelowe TKF konstruowane są z ponad 100 funduszy otwartych

 • Szukasz gotowego rozwiązania, które uwzględni Twoje oczekiwania dotyczące m.in. ryzyka czy płynności (dostępności do zainwestowanych przez Ciebie pieniędzy)

 • Szukasz profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego

 • Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo Twoich decyzji finansowych poprzez współpracę z podmiotem nadzorowanym przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego)

Portfele modelowe nie będą dla Ciebie odpowiednie jeśli:

 • Oczekujesz gwarancji kapitału lub gwarancji konkretnego poziomu zysków 

 • Oczekujesz indywidualnego doradztwa i budowy portfela dostosowanego w 100% do Twojej indywidualnej sytuacji – jeśli tak w tym miejscu https://tkf.pl/pl/doradztwo-inwestycyjne/ znajdziesz więcej informacji na temat indywidualnego doradztwa inwestycyjnego.

 • Oczekujesz optymalizacji podatkowej dzięki inwestowaniu w fundusze inwestycyjne – w takim przypadku zapoznaj się z ofertą IKE oraz IKZE

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o portfelach modelowych?

 • Portfele modelowe są zależnie od sytuacji rynkowej oraz innych czynników (np. zmiany polityki inwestycyjnej danego funduszu czy zmiany zespołu zarządzających). Mogą się zmieniać kilka razy w roku.

 • Aktualizacja karty portfela dokonywana jest co miesiąc.

 • Informację o zmianach wraz z komentarzem otrzymasz drogą elektroniczną.

 • Korzystanie z portfeli modelowych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 • Możesz korzystać z różnych portfeli jednocześnie – przykładowo portfel płynnościowy może być wykorzystany do środków, które mogą być Ci potrzebne w niedalekiej przyszłości (remont domu, zakup samochodu, mieszkania itd.), portfel agresywny zaś może być wykorzystany dla środków z myślą o długoterminowej inwestycji.

 • Możesz się z nami skontaktować celem uzyskania większej ilości informacji na temat portfeli modelowych lub np. bezpłatnej porady dotyczącej Twojej indywidualnej sytuacji - czy portfele modelowe będą dla Ciebie odpowiednie czy też potrzebujesz indywidualnie budowanego portfela. 

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY