Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego

Jesteśmy podmiotem prawnym licencjonowanym oraz kontrolowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Posiadamy również zezwolenie na bezpłatne doradztwo inwestycyjne w w. w. zakresie.

Lista dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/dystrybutorzy_jednostek_uczestnictwa

WRÓĆ DO GÓRY