Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Jesteśmy Agentem Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego Q Securities S.A.

Współpracujący z nami inwestorzy mają możliwość nabycia funduszy inwestycyjnych zamkniętych znajdujących się w ofercie domu maklerskiego Q Securities S.A.

Lista Agentów firm inwestycyjnych - osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_firm_inwestycyjnych/agenci_firm_inwestycyjnych_osoby_prawne .

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami.

WRÓĆ DO GÓRY