Z jakich filarów składa się nasza emerytura?

Z jakich filarów składa się nasza emerytura?

Często zastanawiamy się jak oszczędzać na emeryturę. Warto wiedzieć jak wygląda polski system emerytalny. Obecnie system emerytalny składa się z trzech filarów, z których pierwsze dwa są obowiązkowe.

I FILAR

I filar to ZUS, nad którym kontrolę sprawuje Państwo. Składki do ZUS odprowadzane są przez pracodawcę lub samozatrudnionego przedsiębiorcę. Wysokość składki wynosi 19,52% i jest liczona w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od wynagrodzenia brutto. Warto wiedzieć, iż połowa tej kwoty – czyli 9,76% jest opłacane przez pracodawcę, zaś druga połowa jest kosztem ponoszonym przez pracownika (jest to jeden z elementów, który pomniejsza nasze wynagrodzenie brutto). Czyli otrzymujemy tu prostą zależność – większe wynagrodzenie brutto – większe składki na emeryturę i tym samym większa emerytura w przyszłości. W przypadku przedsiębiorców podstawę wymiaru składek stanowi zdeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2019 roku stanowi ona 2859 złotych – czyli przedsiębiorca odkłada na emeryturę 558,08 PLN miesięcznie… może oczywiście więcej, ale w takim przypadku będą rosły mu pozostałem składki – tj. rentowa, wypadkowa i chorobowa. Środki zebrane na rachunku I filaru nie podlegają dziedziczeniu, z wyjątkiem możliwości przejęcia wypłacanego świadczenia po zmarłym małżonku.

II FILAR

II filar to Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Zapewne każdy słyszał określenie „demontaż OFE”, kiedy to w 2014 roku rząd przetransferował „obligacyjną” część OFE do ZUS w kwocie 150 mld złotych. Od tego czasu było wiele kolejnych planów i zapowiedzi – m.in. przeniesienie pozostałych środków do ZUS i IKE, co spowodowałoby całkowite zamknięcie II filaru. Obecnie dla osób, które mają otwarte rachunki OFE podział składki wygląda następująco: 12,22% - I filar ZUS, 4,38% - subkonto ZUS oraz 2,92% II filar OFE.  Dla osób nieposiadających rachunków OFE 12,22% konto ZUS I filar oraz 7,30% subkonto ZUS. W obu przypadkach łączna składka wynosi 19,52%. Kapitał zgromadzony na rachunku OFE podlega dziedziczeniu, co oznacza że w przypadku śmierci uczestnika, środki zebrane na jego  koncie są przenoszone na konta OFE lub wypłacane na rachunek bankowy małżonkowi albo osobom wskazanym jako uposażonym.

III FILAR

III filar to PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Z PPE możemy skorzystać w przypadku, gdy pracodawca za zgodą pracowników stworzył nam taką możliwość. Decyzję o posiadaniu IKE i IKZE podejmujemy samodzielnie.

ILE MOGĘ ZAROBIĆ NA POSZCZEGÓLNYCH FILARACH?

I filar w ZUS jest waloryzowany wskaźnikiem rocznym ogłaszanym do 25 maja każdego roku (za rok poprzedni). W ostatnich latach wskaźnik jest bardzo atrakcyjny w porównaniu do rentowności lokat bankowych i wynosił za rok 2018 9,20% (kliknij tutaj i sprawdź szczegóły).

Średni wynik OFE w 2018 roku wyniósł -9,74%, a średni wynik za pierwszy kwartał 2019 roku to -0,22%.

Sytuacja w III filarze jest zależna od rodzaju rachunku jaki wybierzemy. IKE i IKZE możemy otworzyć w kilku formach. Rachunki mogą być prowadzone przez banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz powszechne towarzystwa emerytalne. Taka oferta daje nam możliwość posiadania rachunków, które będą odpowiadały depozytom bankowym, inwestycji w wybrane TFI i różnego rodzaje fundusze lub też rachunki maklerskie. Do wyboru do koloru – każdy inwestor znajdzie coś dla siebie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą IKE i IKZE.

Andrzej Jelinek, TKF

WRÓĆ DO GÓRY