Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne to wymagający proces, ale wiemy jak go przeprowadzić.

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Trójmiejska Kancelaria Finansowa posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpłatne doradztwo inwestycyjne w zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych. Potwierdza ono niezbędne kompetencje i doświadczenie do przeprowadzenia tego procesu. KNF stoi więc na straży naszej rzetelności i profesjonalizmu.

Doradztwo inwestycyjne to proces, w którym niezbędna jest współpraca klienta i doradcy. Naszym zadaniem nie jest przedstawienie odpowiedniego produktu, ale zrozumienie potrzeb i celów inwestora. Zaproponowany przez nas model współpracy zaczyna się długo przed propozycją „gotowego” portfela i co ważne, nie kończy się w momencie jego zaprezentowania.

Model naszej współpracy przedstawia poniższa grafika.

Diagram2.PNG

WYWIAD I ZEBRANIE INFORMACJI

Pierwsze spotkanie dotyczące doradztwa inwestycyjnego jest jednym z najistotniejszych elementów całego procesu. Skupiamy się podczas niego na zebraniu maksymalnej ilości informacji na temat inwestora, które mogą być istotne w trakcie budowania portfela. Jest ono kluczowe dla późniejszego zadowolenia z naszej współpracy, dlatego może potrwać nawet kilka godzin.

ANALIZA INFORMACJI – CELE I POTRZEBY INWESTORA

Na podstawie zebranych informacji pomagamy inwestorowi w sformułowaniu jego potrzeb i celów. Ich określenie, a następnie zrozumienie zarówno po stronie doradcy jak i inwestora, pozwala na lepsze przygotowanie portfela w dalszej części procesu. W tym punkcie należy wspólnie znaleźć odpowiedzi dotyczące m. in.

- horyzontu inwestycji

- oczekiwanej płynności

- spodziewanej rentowności portfela

- akceptowanego przez inwestora poziomu ryzyka

- ilości czasu, który inwestor chce poświęcić na reagowanie na zmieniającą się sytuację na rynku.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Uzupełnieniem opisanej powyżej rozmowy jest wstępne przedstawienie charakterystyki  przykładowych rozwiązań (nie ich propozycja). Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma inny poziom wiedzy na temat inwestycji, dlatego zawsze staramy się by nasi klienci najpierw zrozumieli rozwiązanie. Dzięki temu możemy lepiej określić np. stopień akceptowanego przez nich ryzyka czy wymaganej płynności środków. W tym momencie, zależnie od uzyskanych wcześniej informacji i poczynionych ustaleń możemy zaprezentować przykłady odpowiednie dla konkretnego klienta.

PROPOZYCJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Doświadczenie pokazuje, że rzadko zdarza się by jeden fundusz/produkt inwestycyjny zaspakajał wszystkie wcześniej ustalone potrzeby klienta. Naszym zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie portfela aktywów składającego się z kilku różnych propozycji. Określając np. jakie fundusze oraz w jakich proporcjach powinny się w nim znaleźć, budujemy portfel inwestycyjny, z którym inwestor oraz my – doradcy, będziemy czuć się komfortowo.

Trzeba jednak zaznaczyć, że budowanie docelowego portfela może być również procesem samym w sobie. Cześć klientów oczekuje zainwestowania określonej kwoty „od zaraz”. W przypadku inwestorów dopiero akumulujących swoje środki, tworzymy wyobrażenie struktury docelowej portfela, a następnie ją uzupełniamy – może to być rozciągnięte w czasie.

WPROWADZENIE ZMIAN I AKCEPTACJA PORTFELA

Ważne by klient rozumiał i akceptował sposób ulokowania swoich środków. Dokonujemy zmian w proponowanym portfelu tak długo, aż będziemy mieli pewność, że jest on zgodny z potrzebami i oczekiwaniami  konkretnego inwestora.

BIEŻĄCE MONITOROWANIE PORTFELA

Dobrze zbudowany portfel inwestycyjny to taki, który odzwierciedla oczekiwania inwestora w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej. Do osiągnięcia określonych, długofalowych celów niezbędne jest stałe monitorowanie portfela jak również sytuacji rynkowej i ewentualnie bieżąca korekta składu portfela. Oprócz naszej wiedzy i doświadczenia bardzo przydaje się pozostawanie w stałym kontakcie z zarządzającymi funduszami i dostęp do bieżącej wiedzy. Warto też wspomnieć, że dużym źródłem wiedzy na temat rynku są nasze osobiste kontakty z przedsiębiorcami, którzy często najlepiej wiedzą, co się dzieje w gospodarce.

Zachęcamy do zaponania się ze szczegółami dotyczącymi układania i bieżącego monitorowania naszych portfeli modelowych. 

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY