Projekt współfinansowany ze środków EFRR

Projekt współfinansowany ze środków EFRR

Numer umowy UDG-SPE.04.2023/201 o powierzenie grantu

Trójmiejska Kancelaria Finansowa bierze udział w Projekcie "SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych",  Konkurs nr SPE.04.2023 o wykonanie usług doradztwa w zakresie marketingu. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36 900,00 PLN, dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie nie wyższej niż 18 450,00 PLN. 

WRÓĆ DO GÓRY