Kto może założyć IKE?

Kto może założyć IKE?

IKE może założyć zarówno 16-latek jak i 70-latek.

IKE mogą założyć osoby fizyczne powyżej 16 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku.

Na IKE może skorzystać cała wielopokoleniowa rodzina – kliknij tutaj.

Wpłat mogą dokonywać tylko te osoby, które uzyskały dochody w danym roku kalendarzowym. Wpłaty na IKE nie mogą przekraczać wysokości tych dochodów. Oczywiście wpłaty na IKE nie mogą również przekraczać limitu na dany rok - kliknij tutaj.

Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Nie ma możliwości prowadzenia wspólnego konta IKE np. przez małżonków.

Każdy może mieć tylko jedno IKE.

W wypadku zerwania umowy IKE po wypłaceniu wszystkich środków bez ulg podatkowych (taką dyspozycję można złożyć w dowolnym momencie co do części bądź całości środków) można ponownie założyć IKE. Nie można tego zrobić po wypłaceniu środków bez podatku od zysków kapitałowych (po spełnieniu warunków opisanych tutaj – kliknij).

Można przenieść IKE do innej instytucji finansowej (np. z podmiotu prowadzącego działalność maklerską do funduszu inwestycyjnego).

W przypadku śmierci właściciela IKE zgromadzone środki przypadną spadkobiercom lub osobom uposażonym - wskazanym przez posiadacza w umowie IKE (można taką osobę dopisać w dowolnym momencie).

Za założenie IKE często pobierane są opłaty. Bezpłatnie można je założyć na platformie funduszy online – kliknij tutaj bądź w naszej siedzibie – kliknij tutaj.

WRÓĆ DO GÓRY