Limit wpłat na IKE

Limit wpłat na IKE

Ile maksymalnie można rocznie wpłacić na IKE?

Wpłaty  na IKE nie mogą przekroczyć w danym roku kalendarzowym kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym czy w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W 2020 roku roczny limit wpłat na IKE wynosi 15 681 zł.

Maksymalny limit wpłat na IKE w poprzednich latach wynosił:

w 2004 r. - 3 435 zł

w 2005 r. - 3 635 zł

w 2006 r. - 3 521 zł

w 2007 r. - 3 697 zł

w 2008 r. - 4 055 zł

w 2009 r. - 9 579 zł

w 2010 r. - 9 579 zł

w 2011 r. - 10 077 zł

w 2012 r. - 10 578 zł

w 2013 r. - 11 139 zł

w 2014 r. - 11 238  zł

w 2015 r. -11 877  zł

w 2016 r. - 12 165  zł

w 2017 r. - 12 789  zł

w 2018 roku - 13 329 zł

w 2019 roku - 14 295 zł

Jeśli na konto IKE wpłacisz kwotę wyższą, niż dopuszcza to limit wpłat w danym roku, to nadwyżka ponad limit zostanie zwrócona na Twój rachunek, inny niż IKE. To czy kwota ta wróci na rachunek, z którego przelewałeś pieniądze, czy może na inny, wskazany przez Ciebie rachunek, zależy od regulaminu instytucji prowadzącej Twoje konto IKE lub dyspozycji, którą złożyłeś. Czasami środki mogą wylądować także na rachunku technicznym i może to być dla Ciebie niewidoczne.

WRÓĆ DO GÓRY