Przywileje podatkowe

Przywileje podatkowe

Jakie są warunki skorzystania z przywilejów podatkowych?

Wypłata środków z IKE z zachowaniem przywilejów podatkowych (zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19%) następuje po ukończeniu 60 roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu jednego z dwóch warunków: dokonywania wpłat na IKE w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Powyższe 5-letnie wymogi nie obowiązują osób urodzonych przed 1945 rokiem, które muszą dokonać wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Oszczędzający urodzeni w latach 1946-1948 mogą dokonać wypłaty po osiągnięciu wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dokonaniem wypłaty.

Można mieć tylko jedno IKE. Po dokonaniu wypłaty środków z IKE i skorzystaniu ze zwolnienia podatkowego (z 19% podatku od zysków kapitałowych) nie można ponownie założyć IKE.

Z konta IKE można wycofać zarówno część, jak i całość zgromadzonych środków. Przy wcześniejszej wypłacie środków z IKE występuje konieczność zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek w wysokości 19% jest naliczany od różnicy środków zgromadzonych na IKE i sumy wpłat na to konto. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków i zapłaceniu podatu od zysków kapitałowych można ponownie otworzyć IKE i spełniając wyżej wymienione warunki skorzystać z przywilejów podatkowych (od zysków kapitałowych na nowym IKE). 

WRÓĆ DO GÓRY