Kto może założyć IKZE?

Kto może założyć IKZE?

IKZE może założyć zarówno 16-latek jak i 70-latek.

IKZE mogą założyć osoby fizyczne powyżej 16 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku.

Na IKZE może skorzystać cała wielopokoleniowa rodzina - kliknij tutaj. 

Wpłat mogą dokonywać tylko te osoby, które uzyskały dochody w danym roku kalendarzowym. Wpłaty na IKZE nie mogą przekraczać wysokości tych dochodów. Oczywiście wpłaty na IKZE nie mogą również przekraczać limitu na dany rok - kliknij tutaj.

Po dokonaniu wypłaty pierwszej raty nie można dokonywać dalszych wpłat na IKZE.

Zarówno po dokonaniu wypłaty jednorazowej, jak i wypłaty pierwszej raty nie można ponownie rozpocząć gromadzenia środków na IKZE.

Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, iż ustawa nie przewiduje prowadzenia wspólnego konta IKZE np. dla małżonków.

Każdy może mieć tylko jedno IKZE.

Z konta IKZE nie można wycofać część zgromadzonych środków. Możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie - taką dyspozycję można złożyć w każdej chwili. Wcześniejsze wypłacenie środków z IKZE jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. W takim przypadku zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg odpowiedniej dla danego podatnika skali podatkowej.

Możesz przenieść zgromadzone przez Ciebie na IKZE środki do IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową, np. z podmiotu prowadzącego działalność maklerską do funduszu inwestycyjnego.

W przypadku śmierci właściciela IKZE zgromadzone środki przypadną spadkobiercom lub osobom uposażonym - wskazanym przez posiadacza w umowie IKZE (można taką osobę dopisać w dowolnym momencie).

Za założenie IKZE często pobierane są opłaty. Bezpłatnie można je założyć na platformie funduszy online – kliknij tutaj bądź w naszej siedzibie – kliknij tutaj.

WRÓĆ DO GÓRY