Limit wpłat na IKZE

Limit wpłat na IKZE

Ile maksymalnie można rocznie wpłacić na IKZE?

Na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

W 2020 r. roczny limit wpłat na IKZE wynosi 6 272,40 zł

w 2012 r. - 4 030,80 zł

w 2013 r. - 4 231,20 zł

w 2014 r. - 4 495,20 zł

w 2015 r. - 4 750,80 zł

w 2016 r. - 4 866,00 zł

w 2017 r. – 5 115,60 zł

w 2018 r. - 5 331,60 zł 

w 2019 r. - 5 718, 00 zł

Jeśli na konto IKZE wpłacisz kwotę wyższą, niż dopuszcza to limit wpłat w danym roku, to nadwyżka ponad limit zostanie zwrócona na Twój rachunek, inny niż IKZE. To czy kwota ta wróci na rachunek, z którego przelewałeś pieniądze, czy może na inny, wskazany przez Ciebie rachunek zależy od regulaminu instytucji prowadzącej Twoje konto IKZE lub dyspozycji, którą złożyłeś. Czasami środki mogą wylądować także na rachunku technicznym i może to być dla Ciebie niewidoczne.

WRÓĆ DO GÓRY