Przywileje podatkowe

Przywileje podatkowe

Kiedy i jak można skorzystać z przywilejów podatkowych?

Wypłata środków z IKZE z zachowaniem przywilejów podatkowych następuje po ukończeniu 65 roku życia oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które otrzymują pensje na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą czy też uzyskują przychody z najmu lub dzierżawy (PIT-37, PIT-36). Ulga należy się też osobom opłacającym podatek liniowy (PIT-36L).

W celu skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku rozliczania się za pomocą PIT-36 lub PIT-37 trzeba wykazać ulgę z tytułu wpłat na IKZE w załączniku PIT/O. Należy w nim wypełnić pole nr 29: "Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)". wpisując tam łączną sumę wpłat na IKZE w danym roku podatkowym.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach podatku liniowego mogą skorzystać z ulgi podatkowej IKZE, wykazują ulgę z tytułu wpłat na IKZE bezpośrednio w PIT-36L. W polu numer 26: "Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)"należy wpisać łączną kwotę wszystkich wpłat na IKZE w danym roku podatkowym.

W przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków ulga podatkowa przysługuje każdemu z nich, co oznacza, że każdy z małżonków musi posiadać osobne konto IKZE. W takim wypadku w polach 29 i 30 w załączniku PIT/0 należy wpisać kwoty wpłat oddzielnie dla męża i żony.

Można mieć tylko jedno IKZE.

Z konta IKZE nie można wycofać część zgromadzonych środków. Możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie - taką dyspozycję można złożyć w każdej chwili. Wcześniejsze wypłacenie środków z IKZE jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. W takim przypadku zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg odpowiedniej dla danego podatnika skali podatkowej.

WRÓĆ DO GÓRY