Debata Pulsu Biznesu - "Czy rynki akcji czeka bessa?"

Debata Pulsu Biznesu - "Czy rynki akcji czeka bessa?"

Wysłuchaliśmy pierwszej z cyklu debat rynkowych Pulsu Biznesu. Uczestniczyli w niej: Tomasz Tarczyński (prezes Opoka TFI), Marcin Wlazło (wiceprezes TFI PZU) oraz Szymon Juszczyk (zarządzający RDM WM). Rozmowę prowadził Marek Wierciszewski.

GIEŁDA WARSZAWSKA

Uczestnicy debaty zauważyli, że aktualna słabość indeksu WIG20 wynika m. in. z tego, że stanowią go głównie spółki państwowe. Istotny jest również fakt, że w styczniu weszliśmy w stan euforyczny, w którym wycena giełdowa spółek była wyższa od ich rzeczywistej wartości. Zdaniem prelegentów dopiero zmiana zachowania na rynkach globalnych przełoży się na zmianę tendencji na polskiej giełdzie. Powinna ona jednak przestać być słabsza od innych giełd na świecie.

INDEKS S&P 500

Debatujący przewidują dalsze spadki na giełdzie nowojorskiej. Obecnie obserwowaną korektę wyjaśniają jako reakcję na przegrzanie się gospodarki i powrót do spokojnego wzrostu gospodarczego. Tomasz Tarczyński zwraca szczególną uwagę na spółki technologiczne, które mogą pociągnąć indeks S&P w dół. Marcin Wlazło przypuszcza, że nastąpi bessa krótkoterminowa. Jego zdaniem na razie jest za wcześnie, żeby mówić o spadkach długoterminowych. 

POLITYKA PIENIĘŻNA

Wiceprezes TFI PZU nie spodziewa się diametralnych zmian w polityce banków centralnych. Jego zdaniem zacieśnienie polityki monetarnej przyczyni się dospadków na giełdzie.  Zarządzający RDM WM dopuszcza sytuację, w której rynek zaskoczy czwarta podwyżka stóp procentowych przez FED. Jego zdaniem bank centralny USA może zacieśniać politykę pieniężną.

RYNEK DŁUGU

Debatujący podkreślili, że zmiany stóp procentowych mają wpływ tylko na obligacje krótkoterminowe. W długoterminowych liczą się głownie wysokie oczekiwania inflacyjne. Prelegenci uważają, że proces odwracania trendu wzrostowego na obligacjach amerykańskich może jeszcze długo potrwać. Zwracają uwagę również na fakt, że prawie 20% rządowych obligacji amerykańskich posiadają Chińczycy.

RYNEK AKCJI

Marcin Wlazło zauważa, że rynek akcji jest bardzo wrażliwy na zmiany w polityce monetarnej. Szymon Juszczyk twierdzi, że FED ma większy wpływ na rynek akcji niż EBC. Jego zdaniem gdyby doszło do wojny handlowej w najgorszej sytuacji będzie Japonia i Europa. Tomasz Tarczyński zwraca również uwagę na reakcję rynku na zachowanie Donalda Trumpa. Jako przykład prezes Opoka TFI podaje fakt, że przecena na rynku zaczęła się od zapowiedzi ceł.

ZABEZPIECZENIE PORTFELA

Zdaniem debatujących dobrym zabezpieczeniem portfela inwestycyjnego jest posiadanie w nim gotówki. Tomasz Tarczyński przypuszcza, że w perspektywie 6-9 miesięcy dolar się umocni, dlatego warto trzymać gotówkę w walucie amerykańskiej. Marcin Wlazło stawia również na aktywa o krótkim terminie zapadalności. Tomasz Tarczyński dodaje, że jego zdaniem w każdym portfelu inwestycyjnym powinno znajdować się złoto.

PERSPEKTYWY WZROSTU

Prelegenci są pozytywnie nastawieni do rynków wschodzących, które oferują atrakcyjne premie za ryzyko. Marcin Wlazło stawia na obligacje, które po odpowiedniej selekcji mogą dać zarobić. Wspomina o krajach obarczonych ryzykiem politycznym, takich jak Brazylia czy Meksyk, w których inwestorzy mogą liczyć na zysk. Szymon Juszczyk zwraca uwagę na Rosję, w której m. in. ze względu na rosnące ceny ropy naftowej prawdopodobnie będzie można zarobić na akcjach. Inwestując w tym państwie trzeba się jednak liczyć z dużym ryzykiem politycznym i walutowym. Tomasz Tarczyński uważa, że warto zainwestować w Grecji, która może odbić się po wielu latach bessy. Jeśli chodzi o polski rynekwidzi potencjał wzrostu w spółkach energetycznych.

ZAGROŻENIE SPADKÓW

Debatujący zwrócili uwagę na zbyt wysoką wycenę aktywów na ten moment cyklu koniunkturalnego. Prezes Opoka TFI przewiduje, że ze względu na coraz większe obciążenia podatkowe może dojść do spadku wartości spółek technologicznych, takich jak Amazon czy Netflix. Zarządzający RDM WM poruszył wątek rynku towarowego. Jego zdaniem m. in. ze względu na malejącą tendencję sprzedaży samochodów cena palladu może się znacząco obniżyć. 

Opinie debatujących to prognozy na przyszłość, które nie muszą się spełnić. Dla satysfakcji z inwestycji ważna jest bieżąca kontrola sytuacji gospodarczej i ewentualne zmiany w portfelach inwestycyjnych. Wszystkich, którzy chcieliby mieć pewność, że będą na bieżąco informowani o potrzebie zmian w swoim portfeluzapraszamy do kontaktu z nami.

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY