Fund Forum 2018

Fund Forum 2018

Połowa marca to data największego branżowego wydarzenia roku – organizowanego przez Analizy Online Fund Forum. Program spotkania odpowiada aktualnej sytuacji rynkowej oraz tematom związanym z dystrybutorami funduszy, doradcami jak i zarządzającymi.

W tym roku najważniejszymi tematami były MIFID II i PPK. Na koniec tradycyjnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przewidywań scenariuszy rynkowych zakończony przedstawieniem wzorcowych portfeli prelegentów.

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA

Warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie tzw. „robodoradztwa”, które zostało poruszone na panelu „Fintech zmienia rzeczywistość – przywitaj się z robotem”. Już od dawna algorytmy są wykorzystywane w analizach, ocenie ryzyka i zarządzaniu papierami wartościowymi. Jak zauważa Marcin Bednarek (Prezes Zarządu KupFundusz.pl) trend „robodaradztwa” jest coraz częściej wykorzystywany na rynku zarządzania aktywów, jednak roboty mogą nie poradzić sobie z każdą sytuacją, dlatego doradcy inwestycyjni wciąż pełnią istotną rolę na rynku.

ALFY DLA NAJLEPSZYCH

Podczas Fund Forum wręczono Alfy - prestiżowe nagrody Analiz Online uwzględniająca nie tylko wynik, ale też jakość i stabilność zarządzania. W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

- najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny: SGB Gotówkowy zarządzany przez Marka Warmuza

- najlepszy fundusz papierów dłużnych skarbowych: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych zarządzany przez Grzegorza Zatryba

- najlepszy fundusz akcji polskich: UniKorona Akcje zarządzany przez Ryszarda Rusaka

- najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek: NN Średnich i Małych Spółek zarządzany przez Marcina Szortykę i Michała Witkowskiego

- najlepszy fundusz zrównoważony: NN Zrównoważony zarządzany przez Wojciecha Górnego, Jarosława Karpińskiego (do marca br.) oraz Marcina Szortykę

- najlepszy fundusz stabilnego wzrostu: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zarządzany przez Macieja Chudzika

- najlepszy fundusz papierów dłużnych korporacyjnych: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, którym zarządza Paweł Pisarczyk

- najlepszy fundusz papierów dłużnych: Investor Obligacji, którym zarządza Mikołaj Stępniewski

- najlepiej sprzedający się fundusz: PKO Skarbowy, prezesem PKO TFI, który odebrał statuetkę jest Piotr Żochowski

- TFI, którego fundusze zostały najwyżej ocenione: Investors TFI, którego prezesem jest Zbigniew Wójtowicz

PORTFELE NA 2018 ROK

Na zakończenie odbyła się wyczekiwana debata „Portfel inwestycyjny na 2018 - gdzie możesz zarobić najwięcej?”. Najmniejszymi optymistami są Robert Bohynik (dyrektor inwestycyjny w NN IP TFI) przewidujący rentowność swojego portfela na 5% oraz Ryszard Rusak (Union Investments TFI) prognozujący stopę zwrotu 6-7%. Pozostali paneliści mają pozytywniejsze nastawienie, co do oczekiwanych zysków. Jarosław Niedzielewski spodziewa się ok. 15%, a Grzegorz Zatryb (Skarbiec TFI), kilkunastoprocentowego zysku. Szczegółowy skład portfeli panelistów przedstawia tabela.

SKŁADOWE PORTFELA ROBERT BOHYNIK GRZEGORZ ZATRYB JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI RYSZARD RUSAK
GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE 20%   30% 20%
DŁUŻNE KRAJÓW WSCHODZĄCYCH 10% 10%    
DŁUŻNE POLSKIE KORPORACYJNE       10% 
MIESZANE POLSKIE ZRÓWNOWAŻONE 30%      
MIESZANE GLOBALNE ZRÓWNOWAŻONE 40%      
ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU       30%
AKCJI POLSKICH UNIWERSALNYCH     10%  
AKCJI POLSKICH MIŚS   20%   15%
AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH       25%
AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW ROZWINIĘTYCH   35% 10%  
AKCJI AMERYKAŃSKICH     40%  
AKCJI ZAGRANICZNYCH SEKTORA TECHNOLOGICZNEGO   35%    
AKCJI AZJATYCKICH BEZ JAPONII     10%  

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY