Dzielenie się wiedzą ze studentami - Inteligencja Finansowa 2019

Dzielenie się wiedzą ze studentami - Inteligencja Finansowa 2019

15.03.2019 roku Andrzej Jelinek i Tomasz Kuprasz podzielili się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem podczas organizowanej przez Studenckie Forum Business Centre Club Trójmiasto Inteligencji Finansowej.

Założyciele Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej przedstawili uczestnikom konferencji różne możliwości inwestycyjne, zaznaczając poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w nie. Oczywiście nie zabrakło informacji o konieczność dywersyfikacji i dostosowania ryzyka całego portfela inwestycyjnego do wieku inwestora.

Przedstawiciele TKF przygotowali poparte danymi statystycznymi wyliczenia, na podstawie których udowodnili, że każdy jest w stanie osiągnąć milion złotych oszczędności (a TKF może w tym pomóc).

Celem prelegentów było udowodnienie młodym, wchodzącym na rynek pracy ludziom, jak ważne jest zdywersyfikowane inwestowanie swoich środków. Mamy nadzieję, że zaprocentuje wysokimi wartościami portfeli inwestycyjnych słuchaczy w przyszłości :)

Marta Myślinska. TKF

WRÓĆ DO GÓRY