Radar ekonomiczny Generali Investemnts TFI

Radar ekonomiczny Generali Investemnts TFI

7 listopada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Generali Investments odwiedziło Trójmisato i zorganizowało w Sopocie konferencję pod nazwą "Radar ekonomiczny". Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć.

Tego typu konferencje, podobnie jak nasze bezpośrednie spotkania z zarządzającymi w naszej siedzibie czy w Warszawie, umożliwiają nam poznanie szczegółów dotyczących zarządzania konkretnymi funduszami inwestycyjnymi, których nie dowiemy się z dostępnych dokumentów. Kolejną wartością, którą wyciągamy z tych spotkań są poglądy zarządzających na temat prognoz co do sytuacji rynkowej. Mają one wpływ na późniejsze wyniki funduszy, więc są jednym z aspektów, które bierzemy pod uwagę przy wyborze funduszy inwestycyjnych do indywidualnych portfeli naszych Klientów i oczywiście naszych portfeli modelowych

Jedną z ciekawostek, z którymi chcemy się z Państwem podzielić jest struktura kupna i sprzedaży obligacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

generali_radar_kupno_obligacji_ostatnie_12_miesiecy.jpg

Tak dużą sprzedaż polskich obligacji przez inwestorów zagranicznych mogły powodować obawy co do sytuacji w naszym kraju po wyborach (struktury rządu) oraz wpływu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu indeksowanego we frankach. Obie te obawy już się zdematerializowały, więc istnieją przesłanki, aby spodziewać się popytu graczy zagranicznych na polskie obligacje skarbowe. Tak duży skup obligacji skarbowych przez polskie banki wynikał z kolei z charakterystyki podatku bankowego (możliwość jego zmniejszenia w przypadku posiadania w.w. papierów).

Oceniając atrakcyjność polskich obligacji warto wspomnieć, że aktualnie 25% rządowych papierów wartościowych notowanych na całym świecie posiada ujemną rentowność. 

Bardzo ważne z punktu widzenia realnych zysków z inwestycji są prognozy dotyczące inflacji. Zgodnie z przewidywaniami zarządzających funduszami inwestycyjnymi Generali Investments jej szczyt miałby nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zachęcamy do umówienia się na indywidualne spotkanie podczas którego będziemy mogli porozmawiać na temat wybranych przez Państwa aspektów inwestowania czy prognoz rynkowych. 

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej 

WRÓĆ DO GÓRY