Strategie rynkowe TFI - XVII Debata PAP Biznes

Strategie rynkowe TFI - XVII Debata PAP Biznes

Jednym z najważniejszych branżowych wydarzeń dotyczących aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz na najbliższe miesiące jest kwartalny cykl debat organizowanych przez PAP Biznes pod nazwą "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia".

27.03.2018 r. odbyła się XVII debata z cyklu "Strategie rynkowe TFI - perspektywy, wyzwania, zagrożenia". Organizuje go PAP Biznes przy wsparciu merytorycznym Analiz Online. Co kwartał zarządzający TFI przedstawiają swoją opinię na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań co do przyszłości.

W ostatniej debacie uczestniczyli: Grzegorz Zatryb (Główny Strateg Skarbiec TFI), Piotr Szulec (Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej Pekao TFI), Dr Sławomir Sklinda (Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami PKO TFI), Zbigniew Jakubowski (Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI), Paweł Gołębiewski (Zarządzający TFI PZU). Dyskusję prowadził Zastępca Redaktora Naczelnego Redakcji Ekonomicznej PAP - Piotr Rożek.

JEROME POWELL - NOWY SZEF FED-u

Zarządzający dobrze oceniają nowego szefa FED-u. Zwracają uwagę, że zrezygnował on z zapowiadania swoich decyzji w celu kreowania zachowań na rynku. Uważają jednak, że będzie podnosił stopy procentowe o tyle, na ile pozwoli gospodarka (w tym roku 3, ewentualnie 4 podwyżki).

EBC

Według Zbigniewa Jakubowskiego po zakończeniu programu skupu aktywów we wrześniu, do pierwszej podwyżki stóp procentowych przez EBC dojdzie na przestrzeni 2019 roku. Grzegorz Zatryb uważa, że pierwsza podwyżka w strefie euro może nastąpić wcześniej, niż oczekują tego inwestorzy. Swoją opinię uzasadnia bardzo wysokim wskaźnikiem aktywności finansowej managerów (PMI) w przetwórstwie przemysłowym (60 pkt).

KURS EUR/USD

Zdaniem Grzegorza Zatryba rentowności w Europie będą rosły szybciej niż w USA, w wyniku czego euro wróci do trendu umacniania się wobec dolara. Przeciwnego zdania jest Piotr Szulec, który uważa że z powodu spowolnienia w gospodarce europejskiej oraz podwyżek stóp procentowych w USA w 2018 r. dolar umocni się wobec euro.

RYNEK DŁUGU

Zbigniew Jakubowski przewiduje zmniejszenie się różnic w rentowności polskich i niemieckich obligacji skarbowych. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę, że ze względu na wysoką bazę można spodziewać się niskiej inflacji, która wpłynie na zmniejszenie wzrostu rentowności polskich papierów skarbowych. Zdaniem Zbigniewa Jakubowskiego w perspektywie całego roku stopy zwrotu na instrumentach gotówkowo - pieniężnych będą wyższe niż na obligacjach.

RYNEK AKCJI

Zmienność ryzykownych aktywów, którą obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach Paweł Gołębiewski interpretuje jako oznakę zaawansowanej fazy cyklu koniunkturalnego, Zarządzający spodziewają się odrobienia strat przez warszawskie indeksy giełdowe i zakończenia roku „na plusie”. Debatujący zwrócili uwagę na rynki wschodzące, które ich zdaniem po odpowiedniej selekcji mogą przynieść wyższą stopę zwrotu niż rynki rozwinięte.

MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI

Zbigniew Jakubowski oraz Grzegorz Zatryb uważają, że akcje małych i średnich spółek mają większe perspektywy wzrostu niż akcje dużych przedsiębiorstw. Zarządzający zwracają jednak uwagę na ryzyko wynikające z niskiej płynności sektora MiŚS. Sławomir Sklinda patrzy sceptycznie na ten sektor, obawiając się presji kosztowej (wzrost płac pracowników produkcyjnych i usługowych oraz sektora IT, wysokie wydatki inwestycyjne).

ZŁOTO

Większość uczestników debaty nie widzi szans na wzrost wartości złota w najbliższym czasie. Piotr Szulec uważa jednak, że z powodu przewidywanego niepokoju rynkowego jego cena do końca roku może jeszcze wzrosnąć.

SUROWCE

Zarządzający nie spodziewają się wzrostów cen ropy naftowej. Zauważają, że jej aktualna cena na giełdzie jest wyższa od cen przewidywanych na momenty dostawy określone w kontraktach terminowych. W przeciwieństwie do surowców energetycznych, debatujący widzą potencjał wzrostu w sektorze metali przemysłowych. Zbigniew Jakubowski zwraca jednak uwagę na niejednorodność tego sektora. Zauważa, że o ile jego zdaniem pallad i nikiel mogą drożeć, to w kontekście ryzyka wprowadzenia ceł, np. aluminium narażone jest na przecenę.

WOJNY HANDLOWE

W opinii Piotra Szulec pojawianie się informacji na temat ceł będzie wywoływało zmienność na rynku. Sławomir Sklinda obawia się wprowadzenia ceł w innych sektorach gospodarki, np. w przemyśle samochodowym, w którym mogą one wywołać 6,5 raza większy efekt niż na rynku stali. Grzegorz Zatryb zauważa jednak, że firmy mają fabryki rozłożone po całym świecie, dlatego nakładanie ceł może mieć cel odwrotny od zamierzonego. W jego ocenie rynek będzie negatywnie odbierał wszystkie wiadomości dotyczące ceł, ale po jakimś czasie reakcja inwestorów zacznie zanikać.

  

OPINIE KONKRETNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH  

W wielu kwestiach debatujący mają odmienne zdanie. W związku z tym każdy z nich inaczej lokuje środki zarządzanych przez siebie funduszy. Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat prognoz i obranych strategii przez zarządzających funduszami, które TKF ma w ofercie, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY