Wizyta w Noble Funds TFI – 20.09.2018

Wizyta w Noble Funds TFI – 20.09.2018

Spotkania z zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi są codziennym elementem naszej pracy. Tym razem spotkaliśmy się z Mikołajem Raczyńskim oraz Tomaszem Manowcem – zarządzającymi funduszami w Noble Funds TFI.

Mikołaj Raczyński opowiedział nam o zarządzanych przez siebie funduszach - Noble Fund Pieniężny oraz Noble Fund Akumulacji Kapitału.

Noble Fund Pieniężny zalicza się do tych bardziej pieniężnych – tzn. w składzie portfela znajduje się ok. 30% obligacji korporacyjnych. Dodatkowo są one bardzo mocno zdywersyfikowane – co ma potwierdzenie w sprawozdaniu finansowym. Ponad 60 emitentów, mediana pozycji jest mniejsza niż 0,50%. Pozostałe 70% to w głównej mierze polskie obligacje skarbowe, w tym te w twardej walucie

Fundusz Akumulacji Kapitału, pomimo bardzo wymagającej sytuacji rynkowej uzyskał doskonały jak na swoją kategorię wynik – tj. 4,19% w skali 12 miesięcy (na 17 września 2018).

Tomasz Manowiec zarządza funduszami Noble Funds Akcji Małych i  Średnich Spółek, Noble Funds Akcji oraz Noble Funds Mieszany.

Najważniejszym problemem w sektorze MIŚS, który prawdopodobnie jeszcze potrwa, są utrzymujące się już od dłuższego czasu (wyjątkiem był styczeń tego roku) umorzenia. Noble Fund MIŚS z aktywów sięgających 514 mln złotych w lutym 2014 roku skurczył się do 192 mln (wg danych na koniec sierpnia 2018). Kolejnym negatywnym aspektem jest utrzymująca się presja płacowa (wzrostu wynagrodzeń nie udaje się spółkom przerzucić na konsumenta, przez co marże cały czas spadają – ten problem wystąpił już w ubiegłym roku).

W III i IVQ 2018 możemy zauważyć poprawę wyników spółek sektora MIŚS – jednak głównie ze względu na niską bazę w poprzednim roku.

W dłuższym horyzoncie (2019) Tomasz Manowiec nie widzi oznak recesji, jednak dynamika PKB oraz inwestycji będzie spowalniać, co przy dalszym wzroście wynagrodzeń nie wróży dobrze zyskom spółek.

W horyzoncie długoterminowym, bezsprzecznie mamy w Polsce (szczególnie MIŚS) bardzo atrakcyjne poziomy wycen. Jednak ze względu na wspomniane już możliwe dalsze umorzenia, przy budowie portfela inwestycyjnego, zaleca się nabywanie aktywów w transzach.

Na koniec zadaliśmy Tomkowi ulubione pytanie naszych klientów – to który fundusz inwestycyjny wybrać? Zarządzający miał uwzględnić tylko zarządzane przez siebie fundusze, kierować się sytuacją rynkową oraz dostosować inwestycję do swojej osoby. Ze względu na fakt niskich wycen, zarówno na naszej giełdzie, jak również pozostałych rynkach wschodzących wybór padł na Noble Fund Akcji. Tomasz Manowiec widzi szansę na zainteresowanie się polskim rynkiem przez zagranicznego inwestora , który będzie inwestował głównie w duże spółki. Taka sytuacja dopiero w dalszej kolejności może spowodować napływy do funduszy inwestycyjnych rodzimych inwestorów i tym samym ruch na sektorze MIŚS.

 

Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej

WRÓĆ DO GÓRY