Spotkanie z Generali Investements TFI

Spotkanie z Generali Investements TFI

W poniedziałek 3 lutego 2020 roku po raz kolejny spotkaliśmy się z przedstawicielami Generali Investments TFI. Rozmawialiśmy między innymi o prognozach dotyczących zarówno całego rynku jak i poszczególnych funduszy inwestycyjnych Generali Investments TFI.

FUNDUSZE DŁUŻNE

Przedstawiciele Generali Investements TFI zaznaczyli, że zarządzający funduszami dłużnymi inwestującymi w polskie papiery skarbowe są przygotowani na ewentualne zmiany Ministerstwa Finansów. W opinii naszych gości obligacje rynków wchodzących mają zdecydwanie większy potencjał wzrostu niż polskie obligacje skarbowe. Genrali Investments TFI w ma ofercie 2 fundusze inwestujące w obligacje rynków wschodzących: Genrali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące i Genrali Obligacje: Nowa Europa. Porównując te 2 fundusz Genrali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące charakteryzuje się większym potencjałem wzrostu, ale również większą zmiennością. 

FUNDUSZE AKCYJNE

Przedstawiciele Generali Investments TFI są umiarkowanie pozytywnie nastawieni do rynku akcji polskich. W ich opinii fundusze akcji małych i średnich spółek mają już najgorszy okres za sobą. Większy potencjał wzrostu nasi goście dostrzegają w akcjach rozwiniętych, w szczególności spółek wzrostowych. Spółki w krajach rozwiniętych są bardziej otwarte dla inwestorów, np. przedsiębiorstwa notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych często organizują wideookonferencje dla inwestorów. Z kolei spółki wzrostowe podążają za trendami, za którymi idzie świat. Przykładem funduszu inwestującego w spółki wzrostowe notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych jest Generali Globalnych Akcji Wzrostu. 

Przedstawiciele Genrali Investments TFI za dobre rozwiązanie jako zabezpieczenie części akcyjnej portfela uwazaja inwestowanie w złoto. Można tego dokanać inwestując w fundusz Generali Złota. Fundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto fizyczne, a ryzyko kursowe zwiazane z inwestowaniem w dolarze jest zabezpieczone. Większościowa alokacja funduszu to złoto jako surowiec przez ETC, od 30 do 40% wartości lokat funduszu stanowią akcje spółek (przez ETF), których przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie bądź handel złotem, a najmniejszy udział w portfelu funduszu stanowią obligacje skarbowe w PLN. 

Marta Myślinska TKF, 03.02.2020 r. 

WRÓĆ DO GÓRY