Spotkanie z Union Investment TFI

Spotkanie z Union Investment TFI

Spotkanie z przedstawicielami TFI odpowiedzialnymi za dział sprzedaży to doskonała okazja do rozmów na wiele ważnych tematów. W tym przypadku ich nie brakowało.

Naszymi gośmi byli dr Krzysztof Orlik - Dyrektor Sprzedaży Detalicznej oraz Hanna Maciejewska - Regionalny Dyrektor ds. Sprzedaży w Union Investment TFI.

Ze spraw organizacyjnych - (o czym już niektórzy z Państwa wiedzą) Union Investment TFI zostało nabyte przez Generali. Umowa została zawarta w październiku 2018 roku, w czerwcu 2019 transakcja została sfinalizowana i Generali otrzymało już wszelkie niezbędne zgody od organów regulacyjnych oraz ds. ochrony konkurencji i konsumentów. W pierwszych dniach września możemy się spodziewać zmiany nazwy TFI oraz poszczególnych funduszy. Założona w 1831 roku Grupa Generali, znajduje się wśród wiodących na świecie ubezpieczycieli i działa w 50 krajach, z przypisem składki przekraczającym 67 miliardów euro w 2018 roku. 

W ostatnich kwartałach obserwujemy działania grupy Generali zmierzające do zakupów firm w branży finansowej, czego powyższa transakcja jest przykładem.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Union Investment TFI należy do bardzo wąskiego grona TFI, które publikują na bieżąco TOP10 pozycji poszczególnych funduszy na ich kartach. Jest to bardzo istotne dla każdego inwestora.

Omówiliśmy również ofertę „nowego – starego” funduszu – UniObligacje Globalne Rynki Wschodzące. Warto go bliżej poznać m.in. z następujących powodów:

  • dobry moment inwestycyjny – duże prawdopodobieństwo braku podwyżek stóp procentowych w USA w tym roku, co przekłada się na dużą przestrzeń do wzrostów dla rynków EM (emerging markets – rynki wschodzące),
  • fundamenty gospodarcze wielu rynków wschodzących są zdrowsze w porównaniu do rynków rozwiniętych (niższe poziomy długów publicznych, lepsza struktura demograficzna, wyższe przyrosty produktywności),
  • dzięki wysokim rentownościom obligacji krajów EM – znacznie przewyższającym rentowności obligacji krajów rozwiniętych – oferują one wyższy potencjał zysku,
  • wzrost gospodarczy w krajach EM jest wyższy niż w gospodarkach rozwiniętych (tzw. zjawisko konwergencji), co pozytywnie wpływa na kursy walutowe krajów EM.

Już wkrótce ten fundusz pojawi się na naszej platformie www.funduszetkf.pl.

Andrzej Jelinek, TKF

WRÓĆ DO GÓRY