Założyciele

Założyciele

Jak to się zaczęło - czyli odpowiedź na pytanie dlaczego zdecydowaliśmy się otworzyć własną kancelarię.

Wieloletnia praktyka w obsłudze prestiżowych klientów, tysiące odbytych spotkań, znajomość konstrukcji produktów finansowych, czasami niezrozumiałe dla nas decyzje klientów - to wszystko nauczyło nas stawiać się w miejscu klienta w każdym indywidualnym przypadku. Oczywiście im bardziej znamy klienta i im lepszą udaje nam się zbudować relację - tym jest to łatwiejsze.

Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, gdzie klienci w rzetelny sposób pozyskają informacje na temat produktów finansowych. Nie możemy podejmować decyzji za inwestorów z którymi współpracujemy. Naszym celem jest jednak dostarczenie wszystkich niezbędnych danych by decyzja ta była właściwa. Podejmując decyzję zainwestowania w wybrany fundusz powinniśmy wziąć pod uwagę szereg czynników - takich jak: doświadczenie zarządzającego, powtarzalność wyniku, wyniki na tle konkurencyjnych funduszy, konstrukcję opłat, politykę inwestycyjną, aktywa funduszu, kontrolę ryzyka. Pozyskanie ich i porównanie do innych funduszy wymaga dużego nakładu pracy i często umiejętności dotarcia do informacji. Jak wielu doradców czy inwestorów analizuje raporty okresowe funduszy? Przecież część z nich nie wie nawet, gdzie takich dokumentów szukać. Współpracując z nami nie muszą Państwo tracić czasu na analizy i szukanie informacji - wszystkie niezbędne dane do podjęcia decyzji inwestycyjnej otrzymają Państwo od nas.

Jeśli przeanalizujemy sylwetki osób, które osiagnęły największe sukcesy w swoich branżach (niekoniecznie tworząc wielkie firmy), to z ich wypowiedzi dowiemy się, iż to czym się zajmują, przedmiot ich działalności jest ich pasją. Spotykając się z nami mają Państwo pewność, iż nie jesteśmy osobami przypadkowymi. To czym się zajmujemy to nic innego jak nasza pasja.

Pomimo tego, że część usług Private Bankingu nigdy nie będzie dla nas dostępna i niektórych rozwiązań nie będziemy mogli oferować, to doszliśmy do wniosku, że jest kilka elementów, które mogą być we współpracy z nami wyjątkowe.

Wśród nich wymienić możemy między innymi niezależność. To my, a w zasadzie to Państwo - nasi klienci i sytuacja rynkowa decydują o tym, co będzie się znajdowało w naszej ofercie. Już kilkakrotnie po spotkaniach z Państwem, wskutek pewnych sugestii doprowadziliśmy do podpisania właściwych umów i włączenia danych produktów do naszej oferty. Co więcej poprzez obserwację rynku i rozwój instytucji oferujących rozwiązania finansowe (TFI, Domy Maklerskie) staramy się proponować Państwu również rozwiązania jeszcze niezbyt popularne, ale pozwalające na właściwą dywersyfikację portfela. Nie otrzymają Państwo takiej oferty w innym miejscu z prostej przyczyny - część tych produktów jest bardzo mało przychodowa dla dystrybutorów. I tu pojawia się drugi czynnik - Ci z Państwa, którzy są naszymi klientami znają nasze podejście do prowadzenia kancelarii. Naszym celem jest osiągnięcie konkretnej sumy aktywów - w ten sposób możemy sobie pozwolić na to, aby opłaty dystrybucyjne były bardzo konkurencyjne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia w większych firmach (o większych kosztach). Taka polityka sprawdzi się tylko wtedy, kiedy klienci będą z nami współpracować przez dłuższy okres. Aby tak się stało poza dwoma czynnikami wymienionymi powyżej (niezależność i minimalizowanie opłat) ważnych jest jeszcze kilka innych czynników, a wśród nich - stałe doskonalenie oferty. Minione 4 lata obfitowały w wiele spotkań, udziałów w konferencjach i webinarach, mających na celu poszerzenie kontaktów. Dzisiaj możemy stwierdzić, iż to nam się udało i jesteśmy w stanie ułożyć odpowiedni portfel dla najbardziej wymagających klientów. Obiecujemy, iż na tym nie poprzestaniemy i będziemy stale poszerzać swoją ofertę o najbardziej atrakcyjne, nowo pojawiające się rozwiązania.

Reasumując - to my dostosowujemy się do klienta, a nie klient do nas. Trójmiejska Kancelaria Finansowa powstała po to, aby wymagający klient otrzymał doskonałą, stale kontrolowaną, dodatkowo bardzo atrakcyjną cenowo ofertę w jednym miejscu. Oczywiście dotyczy to wąskiej specjalizacji - funduszy inwestycyjnych, obligacji korporacyjnych, ETF'ów.

Nie będziemy specjalistami z całego zakresu finansów - nie oferujemy i nie będziemy oferować leasingów, kredytów obrotowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedaży nieruchomości itd. Ale dzięki naszym kontaktom będziemy w stanie pomóc Państwu w znalezieniu odpowiednich osób, które bezpośrednio się w tych produktach specjalizują. 

Więcej informacji na temat naszej działalności otrzymają Państwo od nas przy okazji osobistych spotkań. Jeśli są Państwo zainteresowani poznaniem nas zapraszamy do kontaktu - zrobimy wszystko, aby byli Państwo zadowoleni ze współpracy z nami. Ostatecznie miarą naszego biznesu jest ilość zadowolonych klientów.

Andrzej Jelinek, Tomasz Kuprasz

Trójmiejska Kancelaria Finansowa

WRÓĆ DO GÓRY