Prestiż Magazyn Trójmiejski - dodatek Private Banking i Inwestycje

Prestiż Magazyn Trójmiejski - dodatek Private Banking i Inwestycje

W dodatkach "Private Banking i Inwestycje" do "Magazynu Trójmiejskiego Prestiż" założyciele Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej zwracają uwagę na wyznaczniki profesjonalnego doradztwa finansowego.

Opinie specjalistów - "Jak zmienił się na przestrzeni lat segment private bankingu?"

Przeczytaj opinię Andrzeja Jelinka - strona 13.

Przczytaj opinię Tomasza Kuprasz - strona 14.

"Wiedza i doświadczenie to klucz do udanych inwestycji"

Dlaczego Andrzej Jelinek i Tomasz Kuprasz zdecydowali się zrezygnować z "ciepłych posadek" w private bankingu i otworzyć własną kancelarię?

Czym fundusz inwestycyjny różni się od innych form inwestycji?

Co oznacza zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dystrybucję i bezpłatne doradztwo w zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych?

Przeczytaj na stronie 28 i 29.

Opinia naszego Klienta

Poznaj opinię naszego Klienta - strona 11.

Wiedza minimalizuje ryzyko na rynku kapitałowym

Jakie zdanie na temat aktualnej sytuacji na rynkach finansowych mają Założyciele Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej - Andrzej Jelinek i Tomasz Kuprasz?

Co umożliwia inwestorom bezłatna platforma funduszy inwestycyjnych TKF?

Czym w obecnej, trudnej sytuacji rynkowej kierować się przy wyborze doradcy finansowego w zakresie inwestycji?

Przeczytaj na stronie 22 i 23.

WRÓĆ DO GÓRY